Nieuwsbrieven

naar startpagina

 

Onze nieuwsbrieven zijn uitsluitend bestemd voor de mede-eigenaars en dus niet raadpleegbaar op onze website.

Alle mede-eigenaars ontvangen deze rechtstreeks in hun mailbox op het door ons gekende e-mailadres of kunnen die opvragen op  meulewatervme@telenet.be 

Het staat de eigenaars vrij hieruit te communiceren naar de huurders.

De VME beschikt NIET over gegevens van de huurders (naam, adres, e-mail, telefoon)

Als u onze nieuwsbrief niet ontvangen hebt, verloren of gewist hebt, kan u steeds een exemplaar aanvragen via ons mailadres.

Wie geen verdere nieuwsbrieven of flash-berichten wenst te ontvangen of deze op een ander e-mailadres wenst te ontvangen, gelieve ons dit te laten weten.

Wij ontvangen graag uw reacties op onze nieuwsbrieven op ons e-mailadres meulewatervme@telenet.be

 

 

Uit het verslag van de algemene vergadering van 25 november 2019:

“Om de communicatie met de mede-eigenaars te optimaliseren zal de RME elk trimester een nieuwsbrief verspreiden waarin verslag wordt uitgebracht van haar activiteiten. Uw e-mailadres zal enkel voor dit doel gebruikt worden en zal niet verschijnen op de mailingen. Uw anonimiteit wordt gewaarborgd. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij hoogdringendheid, kunnen wij van dit e-mailadres gebruik maken om u snel en accuraat via een flash-bericht op de hoogte te brengen.”

 

 

25 mrt 2020: Onderstaande flash-bericht dat de rol van de RME en de syndicus i.v.m. de corona-crisis nader toelicht wordt gestuurd naar alle mede-eigenaars:

Beste mede-eigenaar, 

Graag willen wij enkele zaken verduidelijken. 

De RME noch de syndicus kunnen initiatieven te nemen die niet tot hun wettelijk omschreven taak behoren: dit is het beheer, onderhoud en in stand houden van de gemeenschappelijke delen. De RME heeft geen enkele verantwoordelijkheid t.o.v. de huurders. 

Het ontwikkelen en bijwerken van een website, het verspreiden van nieuwsbrieven en flash-berichten, het ophangen van affiches, is een extra-dienst ten bate van de mede-eigenaars. Dit gebeurt niet zonder enige inspanning. Alle mede-eigenaars en ook de huurders zijn op de hoogte van het bestaan van onze website (zie o.m. onze brochure “Leefregels” die verspreid werd in elke brievenbus). Dit is ons communicatiemiddel bij uitstek. Neem regelmatig een kijkje!

De nieuwsbrieven zijn enkel bestemd voor de mede-eigenaars, zoals duidelijk gesteld in de nieuwsbrieven zelf en op onze website.  Ze bevatten immers zaken die de huurders niet aangaan. De RME beschikt niet over de gegevens van de huurders (naam, adres, telefoon, e-mailadres).  Het is aan de eigenaars een en ander te communiceren naar hun huurders. 

 

 

 

 

Inhoud Nieuwsbrief Nr 7 - maart 2021 

Korte mededelingen

 Actualia en werkzaamheden van de RME

Verslag van de controle van de Rekeningencommissarissen

Dossier dading met Oryx/Aclagro/AntoniusRed

Dossier Meulewaterhof

Dossier zonnewering

Oproep

 

Inhoud Nieuwsbrief Nr 6 - december 2020 

Korte mededelingen

Tussentijds verslag RME

Verslag van de driemaandelijkse vergadering van de RME

Verslag van de controle van de Rekeningencommissarissen

Dossier dading met Oryx

Dossier elektriciteit

Dossier Meulewaterhof

Oproep

 

Inhoud Nieuwsbrief Nr 5 - september 2020 

Korte mededelingen

Tussentijds verslag RME, deel 4, tot 15 september 2020

Verslagen van de 2de en 3de controle door de rekeningencommissarissen

Dossier CLV

Oproep

 

Inhoud Nieuwsbrief Nr 4 - juni 2020 

Korte mededelingen

Waaruit bestaat het Meulewater-complex?

Tussentijds verslag van de RME, deel 3, tot 31 mei 2020

De VME in een notendop

Oproep

 

Inhoud Nieuwsbrief Nr 3 - maart 2020 

Korte mededelingen

Verslag van de rekeningencommissarissen

Jaarverslag van de Raad van Mede-eigendom (RME) - 2019-2020, deel 2, tot 15 maart 2020

Dading VME Meulewater – Oryx/Aclagro

Oproep

 

Inhoud Nieuwsbrief Nr 2 -  Extra editie - januari 2020

 Deze nieuwsbrief is uitsluitend gewijd aan de verhoogde kwartaalbijdrage

 

Inhoud Nieuwsbrief Nr 1 - december 2019

Voorstelling van de nieuwe RME en de Syndicus

Het bomenbestand en wat gebeurt ermee?

De nieuwe gevelbelettering

Weetjes

Jaarverslag van de Raad van Mede-eigendom (RME) - 2019-2020, deel 1, tot 15 december 2019

 

naar startpagina