Wist u dat?

naar startpagina

Wist u dat?

Rookmelders verplicht  ◄ Klik op de link!

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om rookmelders te installeren in elke woning in Vlaanderen. Logisch als je weet dat het aantal woningbranden in ons land sinds 2015 sterk toeneemt. Maar hoe werkt zo’n rookmelder en waar plaats je die best?

Woningbranden maken elk jaar tientallen slachtoffers in België. En sinds 2015 neemt het aantal woningbranden in ons land toe. Nochtans kan je je met een rookmelder makkelijk beschermen tegen de gevaren van een brand. Zeker ’s nachts. Want zonder rookmelder is de kans erg klein dat je de brand tijdig ontdekt.

 

Wist u dat?

Een verhuurder is mede-verantwoordelijke voor de daden van zijn huurder

Als u uw huurder niet op de hoogte bracht van de binnen het gebouw geldende regels, dan riskeert u toch voor de gevolgen op te draaien. Dat is ook het geval als men u reeds meermaals vroeg om uw huurder aan te sporen om de leefregels binnen het gebouw na te leven en u hierop totaal niet reageerde. Verwijs in uw huurcontract dus altijd naar het reglement van inwendige orde en maan uw huurder indien nodig aangetekend aan om de regels te respecteren. Beter nog: laat de huurder tekenen dat hij het RIO heeft ontvangen.

Bron: Tips & Advies – Ondernemingsdatabank - 3 juni 2019
 

Wist u dat?

De VME bemoeit zich met uw verhuur. Kan dat?   ◄ Klik op de link!

Kan de vereniging van mede-eigenaars (VME) beperkingen opleggen aan de verhuur van uw appartement? Riskeert u als verhuurder op te draaien voor de schade die uw huurder aan de gemene delen veroorzaakt? Wat kan de VME ondernemen als een huurder het werkelijk te bont maakt? Waarom bezorgt u uw huurder het best altijd het reglement van inwendige orde?

 

Wist u dat?

Welke verzekeringen heb ik nodig?   ◄ Klik op de link!

Welke verzekeringen heeft u zoal nodig als u een appartement verhuurt?

Voor welke verzekeringen zorgt de syndicus en welke voorziet u daarnaast het best zelf?

Heeft u een bijkomende verzekering nodig als uw appartement luxueuzer ingericht is?

 

Wist u dat?

Wie betaalt de franchise bij een schadeheval?    ◄ Klik op de link!
 

Vooreerst is het belangrijk te melden dat niet alleen de wet (artikel 577-8, § 4, 6° B.W.), maar praktisch alle reglementen van mede-eigendom in het algemeen bepalen dat de syndicus de vereniging van mede-eigenaars zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken vertegenwoordigt, derhalve ook ten overstaan van de verzekeraars in het bijzonder.

Mag de syndicus herstellingen laten uitvoeren?   ◄ Klik op de link!

Mag de syndicus zelf beslissen om bepaalde herstellingen te laten uitvoeren aan de gemene delen van een appartementsgebouw? Wanneer is de tussenkomst van de algemene vergadering noodzakelijk en wanneer kan de syndicus autonoom handelen? Welke deontologische regels moet de syndicus naleven? Kunt u als mede-eigenaar in bepaalde gevallen ook zelf een herstelling laten uitvoeren?

 

Wist u dat?

Ook huurders hebben rechten

In sommige gevallen kan een huurder, die geen stem heeft in de algemene vergadering, aan de vrederechter vragen om een beslissing van de algemene vergade­ring of een bepaling uit het reglement van orde te wijzi­gen of nietig te verklaren. Die vraag moet wor­den voorgelegd binnen de drie maanden nadat de beslissing werd meegedeeld aan de huurder. De huurders hebben trouwens het recht om schrif­telijk hun opmerkingen in te brengen inzake de ge­meenschappelijke delen van het gebouw. De syndicus moet de huurders op de hoogte brengen van de datum van de algemene vergadering.

Het is mogelijk om aan de vrederechter te vragen om een beslissing van de algemene vergadering nietig te verklaren.

Bron: Brochure "Praktische Gids voor Mede-Eigenaars" van de Koning Boudewijnstichting - 2019
 

Wist u dat?

Moeten huurders het RIO naleven?   ◄ Klik op de link!
 

Het reglement van inwendige orde bevat het geheel van gedrag- en leefregels over het gebruik van de privatieve en gemeenschappelijke delen van de bewoners. Er zullen ook regels en afspraken in terug te vinden zijn over geluidsoverlast, het mogen houden van huisdieren, enzovoort. Vanaf 1 januari 2019 is dit reglement van inwendige orde verplicht in elk appartementsgebouw. Ook de huurder zal in principe de bepalingen ervan moeten naleven.
 

Wist u dat?

Mag de eigenaar-verhuurder een sleutel bijhouden?   ◄ Klik op de link!

Ga je huren, dan krijg je van de verhuurder de sleutels tot je nieuwe stek. Maar mag je huisbaas eigenlijk zelf nog een ‘reservesleutel’ van het huurhuis, -appartement of kot bijhouden? Mijn wenkbrauwen fronsen bij de gedachte dat ie te pas en te onpas zou kunnen binnenkomen in ons appartement!
 

Wist u dat?

Nieuwe regels om kosten tussen huurder en verhuurder te verdelen   ◄ Klik op de link!

Wie draait op voor het onderhoud en de herstellingen tijdens de huurovereenkomst? In het verleden was het vaak een bron van discussies. Twee nieuwe lijsten moeten daarin verandering brengen.

 

Wist u dat?

Mag een mede-eigenaar een laadpaal plaatsen?   ◄ Klik op de link!

De nieuwe appartementswet zorgt ervoor dat de mede-eigenaars sinds 1 januari 2019 eenvoudiger in de gemene delen van het gebouw kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten kunnen aanleggen. Voor welke werken geldt die nieuwe regeling? Welke procedure moet een mede-eigenaar die werken wil uitvoeren nu naleven? Wat kunt u ondernemen als u het niet eens bent met de geplande werken?

Ook voor elektrische fietsen geldt een gelijkaardige regeling.

 

Wist u dat?

Verplicht vanaf 2022: EPC gemeenschappelijke delen appartementsgebouw    ◄ Klik op de link!

Vanaf 2022 moeten appartementsgebouwen verplicht over een energieprestatiecertificaat (EPC) van de gemeenschappelijke delen beschikken. Dat meldt het Vlaams Energieagentschap (VEA). De verplichting geldt altijd, ook als je je appartement niet verkoopt of verhuurt. Vanaf volgend jaar kan je dit EPC alvast aanvragen. Twee jaar later moeten alle 130.000 Vlaamse appartementsgebouwen over het EPC beschikken. 

 

naar startpagina