Wet op de privacy (GDPR)

naar startpagina

14 okt 2020: Ingevolge de beslissing van de AV om het camera-systeem te updaten en uit te breiden naar de afvalbergingen, plaatst de syndicus de bestelling bij de firma SAFY ◄Klik op de link!  Enkel de syndicus zal toegang hebben tot de camarabeelden, nadat er een inbreuk op de afvalreglementering is vastgesteld. Zie subpagina "AVG (Privacy)". ◄Klik op de link!

 

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.

Behalve de wettelijk toegestane gegevens, zoals vermeld in art. 577-8 par. 4.16 houden wij geen andere gegevens van mede-eigenaars noch bewoners bij. Het betreft dus enkel: naam, adres, kavels, aandelen en e-mailadres(sen) voor zover u niet meegedeeld hebt geen e-mails te willen ontvangen. Zij worden enkel gebruikt voor communicatie en niet voor commerciële doeleinden.

  Bron: Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming  ◄ Klik op de link!

  Advies van de Privacy-commissie  Advies nr. 22/2008 van 11 juni 2008   ◄ Klik op de link!

 Een bewakingscamera in het (appartements)gebouw...   ◄ Klik op de link!

 

 

Adresgegevens van mede-eigenaars?

 

 

"Toen wij onze woning - in een gebouw met 64 appartementen - in 2004 betrokken, kreeg ik op mijn aanvraag een lijst met naam en adres van alle mede-eigenaars. Intussen zijn er verschillende appartementen van eigenaar veranderd. Onlangs vroeg ik aan onze syndicus (die intussen ook veranderd is) een nieuwe op punt gestelde lijst. Dit weigerde hij met verwijzing naar de nieuwe privacy-wet (GDPR). Het is algemeen geweten dat syndici er niet tuk op zijn om deze gegevens door te geven. Mijn vraag is of ik als mede-eigenaar inderdaad geen recht meer heb op die gegevens." Gevraagd November 7, 2019  

 

 

In artikel 577-8, §4 wordt de opdracht van de syndicus beschreven. 

11° het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van interne orde, of door de algemene vergadering. 

Punt 16 wordt beschreven als volgt: 'de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek en …. de naam, het adres, de aandelen en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen.

Mijn vraag gaat over het laatste stuk: ... en, met name, via .... Betekent dit dat alle informatie dan ook steeds via een internetsite raadpleegbaar moet zijn? (naast andere wijzen).

Klopt met punten en komma's maar desbetreffend art. is aangepast...."via internetsite" is geschrapt.

Wet mede-eigendom is bepalend en heeft voorrang op het Reglement van mede-eigendom. 

Onze syndicus beweert dat hij mij, als mede-eigenaar, deze informatie niet mag geven. Hij baseert zich hierbij op de wet op de privacy. 

Wat kan ik hiertegen doen? 

U kan dit als agendapunt vragen en de AV kan beslissen: via internetsite  

B.W. Art. 577-8 § 4 16 °

legt uitdrukkelijk vast dat een ME recht heeft op bepaalde gegevens, o.a. het adres van de andere ME’s. 

De betere syndicus stuurt u deze onmiddellijk door, nadat u de door hem gevraagde verklaring, waarin u zich engageert om de lijst enkel te gebruiken om met de andere ME’s in contact te treden, met uitsluiting van elk ander gebruik (commerciële of andere), zie advies privacycommissie, hebt teruggestuurd. 

De nog betere syndicus heeft in het verleden elke ME reeds gevraagd welke andere gegevens hij mag vrijgeven: telefoon- en/of faxnummer, primair e-mailadres, secundair e-mailadres, etc. 

Noteer dat de syndicus ook andere gegevens, zeker indien gevraagd, hoort door te geven als: gedeelten (quotiteiten) en referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars.  

Dit moet de ME toelaten het aanwezigheidsregister (waarin deze gegevens normaal ook opgenomen zijn) te controleren. 

Zo kan hij het quorum van de vergadering zelfstandig en tijdens de vergadering (of op basis van de notulen de behaalde (speciale) meerderheden controleren. 

 

http://blog.smartsyndic.be/wegwijs-in-uw-mede-eigendom/ 

 

 

 

naar startpagina