Een bewakingscamera in het (appartements)gebouw...

Terug naar AVG of naar startpagina

 

14 okt 2020: Ingevolge de beslissing van de AV om het camera-systeem te updaten en uit te breiden naar de afvalbergingen, plaatst de syndicus de bestelling bij de firma SAFY ◄Klik op de link!  Enkel de syndicus zal toegang hebben tot de camarabeelden, nadat er een inbreuk op de afvalreglementering is vastgesteld.

 Advies toegevoegd op 24 oktober 2018

 

MEDE-EIGENDOM  & PRIVACY

Een bewakingscamera in het (appartements)gebouw...

Dikwijls worden camera’s ingeschakeld voor de bewaking, bv. in en rond een appartementsgebouw. Wat indien een bewoner gefilmd wordt als hij een overtreding begaat? Mag u die beelden dan gebruiken als bewijs?

 

 

Gefilmd met een bewakingscamera

Een schending van de privacy? U heeft beelden waarop te zien is dat een mede-eigenaar openbare overlast veroorzaakt. Op basis van die beelden wilt u als syndicus vaststellen om wie het precies gaat.

Ook hier nieuwe spelregels. Er zijn immers alsmaar strengere spelregels over privacy. Naast de spelregels uit de zgn. GDPR-richtlijn kwamen er ook over bewakingscamera’s iets andere spelregels dit voorjaar (wet 21.03.2018, BS 16.04.2018) . Past u die toe, dan gaat het alvast niet om een schending van de privacy.

Spelregels voor camera’s

Aan de buitenkant van het gebouw? Wilt u als eigenaar of wil de vereniging van mede-eigenaars (VME) camera’s plaatsen met de bedoeling de ingang van het gebouw/de garage te filmen, dan moet u ervoor zorgen dat de camera’s zo opgesteld zijn dat ze zo weinig mogelijk op de openbare weg gericht zijn. Zorg er dus voor dat ze vooral de te beveiligen plaats filmen en het filmen van de openbare plaats tot het strikt minimum beperken.

Verwittiging van de politie. Vóór u een camera kunt gebruiken, moet de VME of de eigenaar de politiediensten verwittigen. Dit moet ten laatste één dag vóór het gebruik van de camera’s gebeuren. Wijzigt er iets, dan moet dat ook opnieuw meegedeeld worden.

Register hierover bijhouden. U moet als syndicus in dat geval ook een zgn. register voor beeldverwerkingsactiviteiten van de bewakingscamera’s bijhouden. Het kan ook een elektronisch register zijn. Dit register vervangt de vroegere aangifte aan de Privacycommissie (besluit van 28.05.2018) .

Pictogram. U moet ook het publiek informeren over het feit dat ze gefilmd worden door een pictogram uit te hangen. Die regels werden ook in mei 2018 verstrengd. De precieze vermeldingen op het pictogram vindt u terug op deze overheidswebsite: https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/camera/pictogram .

Tip.  Dat u deze pictogram plaatst, is wel belangrijk. U mag er daardoor immers van uitgaan dat de betrokkenen weten dat ze gefilmd werden. Daardoor gaat het dan niet meer om een schending van de privacy...

Gebruik van de beelden

Kan dat dan als die spelregels gevolgd zijn? Indien u de spelregels correct toegepast heeft, is dat inderdaad mogelijk. U kunt de beelden bv. gebruiken om te bewijzen dat een bepaalde mede-eigenaar openbare overlast veroorzaakt heeft.

Tip.  Wordt er een misdrijf gefilmd, dan kunt u de beelden bv. overdragen aan de politiediensten om het misdrijf vast te stellen. Ook kan het zijn dat de politiediensten en/of het gerecht deze beelden opvragen, bv. na een klacht. Ook dan kunt u wel niet schermen met de privacy en moet u die beelden effectief overdragen.

Kort op de bal spelen! Deze beelden mogen immers maximaal één maand bewaard worden. Wacht dus ook niet te lang om bv. met de beelden naar de politie te stappen...

Volg de recentelijk iets gewijzigde privacyspelregels voor camera’s, zodat u de beelden nadien effectief kunt gebruiken. Dat moet dan wel in principe binnen de maand gebeuren. Het is met name van belang dat u vóór de plaatsing van de camera de politie verwittigt, een register bijhoudt én een pictogram plaatst.

 

 

Terug naar AVG of naar startpagina