De Syndicus

 

naar startpagina   naar de nieuwspagina

 

Waarvoor kan u wel/niet terecht bij de syndicus?

 

 

WEL 

In het appartement

-          Dringende interventies in appartementen bij toestanden die gevaar opleveren (lekkages, verstoppingen, waterinfiltratie via gemeenschappelijke delen of andere appartementen)

      Overlast veroorzaakt door andere bewoners (b.v. lawaaihinder, reukhinder)

In de gemeenschappelijke ruimtes

-          Pannes en defecte toestellen: verlichtingsarmaturen, poorten, liften (niet in geval  van blokkering of opsluiting in de liften, daarvoor bel je het noodnummer dat aangebracht is in de liften)

-          Alarmmeldingen van de pompinstallaties

-          Problemen in de afvalbergingen

      Ongedierte in park en gemeenschappelijke lokalen

Andere

-          Adresveranderingen, aanmelden van nieuwe huurders

-          Naamplaatjes, sleutels

-          Inzage in persoonlijk dossier en de algemene boekhouding (na afspraak)

-          Aanbrengen van agendapunten voor de AV (3 weken vóór AV)

-          Voorstellen tot aanvullingen of wijzigingen RIO

 

 

NIET 

In het appartement

-          Defecte toestellen (boilers, keukentoestellen, kranen)

-          Defecten aan de elektrische installatie (verlichting en stopcontacten)

-          Verstoppingen van afvoeren (keuken, sanitair)

-          Barsten in pleisterwerk

-          Afschilferend schilderwerk

-          Defecten aan ramen en deuren

 

De syndicus is de (rechts)persoon die instaat voor het beheer en de vertegenwoordiging van een mede-eigendom. Dit beheer heeft louter betrekking op de gemeenschappelijke delen van een gebouw (bijvoorbeeld: lift, gevel, dak, gang, tuin, enz.).

Wat is het verschil tussen gemene delen en privatieve delen?

De ”gemene delen” of ”gemeenschappelijke delen” zijn die delen van een mede-eigendom die in de basisakte bestemd werden om te worden gebruikt door meerdere mede-eigenaars of door alle.

Voorbeelden zijn: daken, liften, traphallen, …

De ”privatieve delen” of de ”privatieven” zijn de delen die in de basisakte bestemd werden om te worden gebruikt door slechts één eigenaar.

Voorbeelden zijn: de appartementen zelf, kelders van individuele eigenaars, …

Het onderscheid tussen gemene en privatieve delen is belangrijk omdat het bepaalt wie erover bevoegd is: de vereniging van mede-eigenaars heeft immers geen beslissingsbevoegdheid over de privatieve delen.

 

 

Welke documenten kan de mede-eigenaar raadplegen of opvragen bij de syndicus?

Alhoewel dit bij de meeste syndici vandaag al de regel is, stelt de wet nu expliciet dat elke mede-eigenaar documenten die verband houden met het beheer (dus ook offertes en lastenboeken) mag inzien en kopiëren, bijvoorbeeld als voorbereiding van de algemene vergadering. Het betreft alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van interne orde, of door de algemene vergadering.

Elke mede-eigenaar kan ook de documenten raadplegen die verband houden met zijn privatief (zoals tussentijdse en eindafrekeningen).

Let wel dat de syndicus hiervoor een vergoeding mag vragen en dat vooraf een afspraak moet worden gemaakt.

De syndicus moet de lijst en de persoonsgegevens bijwerken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek de naam, het adres, de aandelen en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars meedelen.

Elke eigenaar heeft vanwege de syndicus een login ontvangen voor de portaalsite http://consult.syndicus.gent/  - daarop kunnen o.m. de basisakte, de verslagen van de algemene vergaderingen, het RIO, de afgesloten onderhoudscontracten, de inkomende facturen enz geraadpleegd en gedownload worden.

 

 

klik op het logo

Ond.nr.: BE 0480 397 151 - BIV 503.671 - Kortrijksesteenweg 253, 9000 Gent -  Tel.: 09 375 27 94 - 09 270 32 77 -

E-mail: info@syndicus.gent

Voor dringende zaken kan u ons buiten de kantooruren 24 uur op 24, 7 dagen op 7, bereiken op het noodnummer 0495 41 69 33 

Lees het contract     Klik op de link!

Dé partner voor uw beheer in de regio Gent. Niet zomaar een slogan, maar een dagdagelijkse uitdaging.

SYNDICUS.GENT is reeds tientallen jaren actief in de regio, voorheen onder de benaming Pro Rent Syndic.

Onafhankelijkheid, persoonlijk contact en oplossingen op maat

Als eigenaar heeft u recht op een gedreven en competente syndicus. Het syndicschap wordt hoe langer hoe meer een doorgedreven specialiteit die wij volledig onder de knie hebben. Wij kiezen hier onomwonden voor. Geen nevenactiviteiten zoals verkoop, verhuur of rentmeesterschap. Dit biedt u de zekerheid op een beheer in volledige onafhankelijkheid.

Wij werken reeds meer dan tien jaar met een vast team. Dit zorgt voor een uitmuntende dienstverlening én voor continuïteit. Bij ons geen verloop en steeds wisselende aanspreekpunten. Persoonlijk contact is geen loos begrip.

Wij beheren inmiddels een 70-tal gebouwen, allemaal gelegen in de regio Gent. Wij houden ervan onze gebouwen in de buurt te hebben. Hierdoor onderhouden wij goede contacten met onze leveranciers. Dit werkt snelle oplossingen op maat in de hand. Wij houden nu eenmaal van tevreden klanten. Dit geeft ons en u de voldoening waar wij allen recht op hebben.

SYNDICUS.GENT, De partner voor uw beheer in de regio Gent. Geen loze slogan maar een dagdagelijkse uitdaging.

Administratief, financieel, technisch en juridisch beheer

Doordat wij werken met doorgedreven formats en software op maat bedienen wij zowel de kleine, middelgrote als grote complexen, al dan niet met deelverenigingen. 

Wij staan in voor het volledig administratief, financieel, technisch en juridisch beheer van uw gebouw. De achtergronden, opleidingen en ervaring van ons team bieden u hierbij de garantie op een adequate dienstverlening op al deze vlakken.

Uiteraard wordt er bijzondere aandacht geschonken aan de bereikbaarheid. Ook na de kantooruren blijven wij voor dringende gevallen 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar.

Op onze website kan u terecht voor verdere informatie aangaande het beheer van uw gebouw. Ook de pagina met referenties kan nuttig zijn voor eigenaars op zoek naar een nieuwe syndicus.

U kan ons uiteraard steeds contacteren voor verdere vragen, toelichtingen of met het oog op een persoonlijke ontmoeting. Wij helpen u graag verder.

 

 

 

naar startpagina