Nieuws heet van de naald... blijf op de hoogte van de laatste nieuwsjes

 

Op deze pagina publiceren wij recente informatie, gebeurtenissen en aandachtspunten

De meest recente berichten staan bovenaan - Oudere berichten van vóór 1 augustus 2020 vindt u terug in het nieuwsarchief

Voor rechtstreekse toegang tot onze dossiers, klik op één van de onderstaande links

 

Dossier Dading

Dossier Elektriciteit

Dossier CLV

Dossier Meulewaterhof

Dossier parktuin

naar de startpagina - naar het nieuwsarchief

Voorziene werken in de loop van volgende weken/maanden:

    In maart en april zouden normaliter de werken beginnen aan de toezichtluikjes CLV in diverse appartementen (zie dossiers CLV en Dading). Er is vertraging in de uitvoering. De RME werd (nog) niet in kennis gesteld wanneer het werk zal uitgevoerd worden. De voorzitter stuurt  op 12 april een dringende herinnering aan Oryx.

Verdere werkzaamheden, zoals waterafvoer van terrassen MWBos en MWHeide, enkele schilderwerken en schuurwerken aan de vloer van MP1 worden door Oryx nog ingepland.

In april zal "Schilderwerken Huyghe" de handvaten herschilderen van de inkomdeuren van MP1 en MP2. Er werden 3 bedrijven gecontacteerd. Eén had geen interesse, een tweede gaf geen antwoord.

Eveneens in april ledigt en reinigt AquaJet de septische- en de vuilwaterputten.

Op 21 april komt Reynders (boomfluisteraar) nog enkele bomen en struiken snoeien in het park.

    Op 28 april doet Grundfoss het nazicht van de pompinstallaties in het kader van het onderhoudscontract.

naar startpagina

13 apr 2021: Kruidvat laat aan de syndicus weten dat er een lekkage is aan het plafond. Er was reeds eerder waterinsijpeling afkomstig van een bovenliggend appartement. De syndicus neemt contact op met de eigenaar.

12 apr 2021: De voorzitter herinnert Oryx aan de nog uit te voeren werken zoals opgenomen in de dadingsovereenkomst. Hij dringt erop aan deze binnen de overeengekomen termijn van 6 maanden te verwezenlijken, indien mogelijlk nog vóór het bouwverlof. Wegens corona zou Besix momenteel geen tussenkomsten doen in de private kavels..

1 apr 2021: 3-maandelijke reiniging van de glaspartijen aan de grote vijver, de inkomhallen en de ondergrondse parking door de firma AB-Express ◄Klik op de link!.

1 apr 2021: 15 u: meeting RME op de site met een verantwoordelijke van de firma KONE ◄Klik op de link (onderhoud personenliften) - 15u30: bespreking zonnewering MWBos - 16u; berspreking boordtabel RME.

30 mrt 2021: De firma Maldex ◄Klik op de link doet het jaarlijks contractueel onderhoud van de inrijpoort van de parkeergarage.

25 mrt 2021: In elke inkomhal worden door Oswald mededelingsborden (clickborden) aangebracht. Hierin zullen berichten van de syndicus of de toezichter gehangen worden.

24 mrt 2021: Na klacht van een bewoner over de veelheid aan goederen en reklame op de esplanade vóór Kruidvat en de chaotische opstelling ervan - soms tot vóór de brievenbussen en de privatieve ingang - komt de syndicus tussen bij de eigenaar van het pand (NCI) en bij Kruidvat om hen erop te wijzen dat zoiets ontoelaatbaar is gezien in de huurovereenkomst niet vermeld is dat zij de ruimte op de esplanade mogen gebruiken.

23 mrt 2021: De firma Ecoworks ◄Klik op de link. doet het halfjaarlijks onderhoud van de groendaken. Alles ziet er weer prima uit.

21 en 22 mrt 2021:

De voorzitter herinnert Oryx (dhr. Joris Claeys, coördinator) aan de nog uit te voeren werken, o.m. inzake waterinzijpeling op diverse plaatsen in de ondergrondse parking en de plaatsing van toezichtluikjes CLV in enkele appartementen.

De voorzitter vraagt aan de syndicus een afspraak te regelen met de firma Kone (onderhoud van de personenliften) om ter plaaste in de residentie enkele zaken te bespreken, zoals de onaangekondigde interventies, de werkverslagen en de facturatie.

Teneinde te voldoen aan de verplichting om een EPC-attest te bekomen voor de gemeenschappelijke delen ◄Klik op de link., vraag de syndicus prijsofferte bij een 3-tal firma's.

Dossier "Meulewaterhof": Oryx & C° gelasten notariskantoor De Paepe en Verhoeven ◄Klik op de link (Charles de Kerchovelaan 14 Gent) een wijzigende basisakte voor te bereiden voor het appartementencomplex Residentie Meulewater, éénzijdig en zonder onze VME hier op enigerlei wijze bij te betrekken. De notaris zal daartoe de eigendomstitels opvragen bij elke mede-eigenaar. Op vraag van de syndicus bevestigt de notaris dat het ontwerp van akte te zijner tijd zal bezorgd worden.

16 mrt 2021: Zoals vorig voorjaar ontvangen alle bewoners (eigenaars én huurders) opnieuw onze brochure "Leefregels" ◄Klik op de link. in hun brievenbus. Eigenaars-niet-bewoners hebben deze reeds ontvangen via mail. Indien gewenst  kunnen zij een geprint exemplaar bekomen bij RME-lid Luc Beyens.

13 mrt 2021: Opruiming op de esplanade (kant parking Delhaize) door Oswald. Zie foto..

12 mrt 2021: Onze nieuwsbrief nr. 7. ◄Klik op de link wordt via mail bezorgd aan alle mede-eigenaars.

10 mrt 2021: Onderhoud van de afvallift door de firma BTV ◄Klik op de link - Onaangekondigde interventie door de firma Kone voor de personenlift in MP2. Het is onduidelijk wat deze interventie inhoudt.  De syndicus vraagt aan Kone hun interventies aan te kondigen, vraagt de werkverslagen op en vraagt - op verzoek van de rekeningencommissarissen - uitleg over de facturatie.

6 mrt 2021: Voor de update van de laatste corona-maatregelen ◄Klik op de link. Onze corona-pagina ◄Klik op de link  werd volledig herwerkt. De updates worden stelselmatig bijgewerkt.

4 mrt 2021: Alle mede-eigenaars ontvangen onze bijgewerkte brochure "Leefregels" ◄Klik op de link in hun mailbox.

27 feb 2021: De rekeningencommissarissen voeren een budgetcontrole uit aan de hand van de proef- en saldibalans en het goedgekeurde budget voor het lopend boekjaar. De inkomsten en uitgaven werden geëxtrapoleerd over één jaar. Alles laat voorzien dat wij mooi binnen budget blijven.

25 feb 2021: In het kader van de nog uit te voeren werken inzake de dading met Oryx  worden de vuilwaterpompen aangesloten op de noodstroomgenerator. Er wordt een verdeelbord geplaatst in het RWA-lokaal.

20 & 21 feb 2021: Op vrijdag 20 feb. doet Oswald het nazicht van de vuilwaterputten en -pompen. Onze tuinman Jan Mortier steekt een handje toe. Er zijn geen noemenswaardige problemen. Op zaterdag 21 feb. staan de pompen in alarmtoestand (te hoge waterstand). Oswald stelt de pompen in op handmatig draaien en volgt de situatie van nabij op.

18 feb 2021: De rekeningencommissarisen doen een periodieke controle van de rekeningen. Het verslag hierover wordt opgenomen in onze nieuwsbrief van maart 2021. ◄Klik op de link

16 en 17 feb 2021: De firma Statamat ◄Klik op de link doet het jaarlijks nazicht van de branddetectiesystemen.  Tijdens de uitvoering van de werken kan er voor de bewoners enige hinder zijn (activatie brandmeldsirenes, disfunctioneren van de verlichting op de gemeenschappelijke delen, ...). Deze werken waren eerder gepland voor 12 en 13 februari.

16 feb 2021: Joris Claeys (Oryx) deelt het volgende mee (in het kader van de nog op te lossen problemen in het dadingsdossier):

Ik ben inderdaad reeds met Besix ter plaatse geweest om alle resterende werken nog eens in te schatten en verder in te plannen voor uitvoering volgend de dading.

We zijn in samenspraak volop bezig om een concrete planning op te stellen en met alle andere partijen die nodig geacht worden juiste data af te spreken.

Wij hopen van tegen maandag 22 februari de uitvoeringsdata van de diverse items te kunnen doorgeven, ook al rekening houdend met de private eigenaars/bewoners voor de werken aan de toezichtsluiken CLV.

Steeds bereid tot verdere toelichting,

15 feb 2021: Oswald reinigt de ondergrondse parking met stof- en waterzuiger en verwijdert spinnewebben.

11 feb 2021: De Firma Kone ◄Klik op de link voert het contractueel onderhoud uit van de personenliften. Dit was door Kone niet aangekondigd.

7 en 8 feb 2021: Oswald maakt de doorgangen, paden, esplanades en de inrit van de parking tot 3 maal toe sneeuw- en ijsvrij met strooizout. Dankuwel!

7 feb 2021: De laatste nieuwe corona-maatregelen worden toegevoegd aan onze corona-pagina. ◄Klik op de link

5 feb 2021: Boomfluisteraar Reynders ◄Klik op de link!. doet een aantal aanplantingen in het park. Deze werden begroot en goedgekeurd in de AV van 13 oktober 2021 en besproken tussen de RME en Reynders op 19 december 2020 (zie hieronder alsook op onze dossierpagina). Volgende aanplantingen zijn voorzien: 2 doornloze klimrozen, 1 klimhortensia, 2 sierappels, 1 magnolia, 1 krentenboom, 1 lijsterbes, 1 cornus (kornoelje). Ook worden nog enkele struiken en dode takken van bomen gesnoeid. Het plannetje kan u opvragen op ons e-mailadres.

4 feb 2021: Er is opnieuw een probleem met waterinsijpeling via de dampkap in een appartement van Meulewaterbos. Oswald ontstopt het afvoerkanaal en doet tegelijkertijd hetzelfde voor alle gebouwen (16, 20, 22, 26, 28, 30 en 34). De RME zoekt, samen met de syndicus, naar een definitieve oplossing.

3 & 4 feb 2021: Op woensdag 3 en donderdag 4 februari worden alu-profielen geplaatst op de deurstijlen van de afvalbergingen en andere doorgangen, om verdere schade door het verplaatsen van de afvalcontainers te voorkomen. Dit komt omdat de deuren te smal zijn. De werkzaamheden wordenen uitgevoerd door de firma R.V.Maatmeubelen ◄Klik op de link!.

29 jan 2021: Op vrijdag 29 januari worden de glaspartijen aan de passerelle van de grote vijver, de ingangsdeuren van Meulewaterbos, Meulewaterheide, de ingangsdeuren en glaspartijen aan MP1 en MP2 en de doorgangen in de ondegrondse parking gereinigd door AB-Express ◄Klik op de link!. Deze firma komt in de plaats van De Lelie. Deze werkzaamheden zijn 4 x per jaar gepland: januari, april, juli en oktober. De Lelie blijft wel het ander onderhoud uitvoeren.

28 jan 2021: Joris Claeys (Oryx) en twee mensen van Besix doen een rondgang op de site in het kader van de nog af te werken zaken die opgenomen zijn in de dadingsovereenkomst met Oryx. Joris Claeys maakt een concrete planning op, zal de afwerking begeleiden en is onze contactman.

23 jan 2021: Onze Corona-pagina ◄Klik op de link! werd bijgewerkt met de laatste maatregelen van het Overlegcomité.

20 jan 2021: De Dading werd door alle partijen ondertekend. Oryx deelt mee dat zij inmiddels gestart zijn met de voorbereiding voor de afwerking van de zaken die nog moeten opgelost worden. Deze zijn duidelijk omschreven in de overeenkomst. Zie dossier. ◄Klik op de link!

16 jan  2021: Rondgang en gesprek met Oryx over de perceelgrenzen van Meulewaterhof en de voorgestelde oplossing. Zie dossier. ◄Klik op de link!

16 jan  2021: Rondgang en gesprek over de plaatsing van zonnewering. Namens de RME waren aanwezig: Guy, Oswald, Alain en Luc - de syndicus David Doolaege - dhr Serge De Beil en zijn leverancier. Dit item wordt verder uitgewerkt en zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan een Bijzondere Algemene Vergadering zodra de corona-maatregelen het toelaten.

14 jan  2021: Met enige vertraging is er - eindelijk - een definitief voorstel tot dading, waaraan ook Oryx & C° hun akkoord hebben verleend. Zie dossier. ◄Klik op de link!

12 jan 2021: Een waterlek in de dampkap van een appartement in Meulewaterbos wordt door Oswald hersteld. Hij heeft daarvoor een afvoerkanaal op het dak ontstopt.

31 dec 2020: 11u: Rondgang in het park met Louis Reynders (boomfluisteraar). Mede-aanwezig zijn Guy, Oswald en Luc. De nog uit te voeren werken, zoals beslist in de AV van 13 oktober 2020, worden besproken. Zie dossier Parktuin. ◄Klik op de link!

31 dec 2020: 12u: Bijeenkomst RME in het park van de residentie. Aanwezig zijn de syndicus, Guy, Oswald, Alain en Luc voor een bespreking over de voorwaarden tot plaatsing van zonneluifels/stores. Er wordt ter plaatse bekeken wat de mogelijkheden zijn en er wordt een voorstel uitgewerkt dat op 16 januari 2021 zal besproken worden met de aanvragende eigenaar. Voor een definitieve beslissing is sowieso het akkoord nodig van de algemene vergadering.

27 dec 2020: 's Avonds iets na 20 uur heeft er een stroomstoring plaats in een deel van Wondelgem. Ook onze residentie viel gedurende ongeveer 1 uur zonder elektriciteit. Het dieselnoodaggregaat is automatisch opgestart en de noodsystemen hebben correct gewerkt, zoals de noodverlichting, de rook- en warmteafvoer in de ondergrondse parking, de toegangspoort tot de parking. Dit werd gecontroleerd en vastgesteld door Oswald. Normaliter moeten ook de bandbluspompen overgeschakelen op noodregime. Dit zal bij een eerstvolgend onderhoud door de firma S-Air onderzocht worden. Voor de vuilwaterpompen was wel een reset nodig.

23-24 dec 2020: Drukke dagen voor Oswald! Op 23 dec. is er opnieuw waterinfiltratie via een dampkap in een appartement van Meulewaterbos. Ook vroeger waren hier al problemen. Oswald kan dit verhelpen door in het bovenliggend appartement een afvoerbuisje te ontstoppen. 's Avonds is er een probleem met de afvallift. Ook hier kan hij dit herstellen door een reset te doen in de schakelkast, zodat de lift weer werkt. 's Morgens op 24 dec. is er nog eens een probleem met de vuilwaterpompen. Het water staat er minstens 1 meter te hoog. De RME zoekt naar een definitieve oplossing, want zo kan het niet verder!

23 dec 2020: De geplande vergadering van de RME kan niet doorgaan wegens de corona-maatregelen. De leden van de raad zullen daarom eerstdaags bijeenkomen in openlucht op de site om enkele dringende zaken te bespreken, zoals: 1. plaatsing zonneluifels (voorwaarden, bepaling RAL-kleuren enz.), 2. voorbereiding onderhandelingen met Oryx betreffende de perceelgrenzen van Meulewaterhof. ◄Klik op de link! Er is een rondgang ter plaatse voorzien op 16 januari, waarop de CEO van Aclagro en de RME zullen aanwezig zijn.

Luc Beyens ontwerpt een boordtabel voor de RME om de opvolging van de hangende problemen te optimaliseren en priorieiten vast te leggen.

20 dec 2020: Aan de ingang van en in een afvallokaal wordt omstreeks 14 u door een bewoner op de vloer een gebroken glas gevonden. Er is ook een plas van een bruine vloeistof op de grond. Zie foto. De bewoner heeft omstreeks 18 u vastgesteld dat er nog niets werd opgeruimd noch schoongemaakt. Het betreft hetzelfde afvallokaal waar op 4 oktober allerlei afval in de GLAS-container werd aangetroffen. Mogen wij van de persoon die hiervoor verantwoordelijk is verwachten dat hij dit zelf opruimt?

19 dec 2020: Update corona-maatregelen. ◄Klik op de link!

19 dec 2020: De voorzitter contacteert Boomfluisteraar Louis Reynders ◄Klik op de link! om, na een rondgang in de parktuin, te bepalen wanneer de werken (volgens het akkoord van de AV) kunnen uitgevoerd worden.  Zie ook ons Dossier parktuin. ◄Klik op de link! Hieronder link naar een interessante demo. Hiervoor heb je Powerpoint of een PPS-viewer voor nodig.

 Presentatie bomen meulewater.pptx  ◄Klik op de link!

18 dec 2020: Preventief onderhoud vuilwaterputten door Oswald, hierin geholpen door Jan Mortier (onze tuinaannemer). Zie foto.

16 dec 2020: Meulewaterhof: op uitnodiging van J.M. de Buck van Overstraeten (CEO van de groep waartoe Oryx behoort) heeft de voorzitter van de RME een oriënterend gesprek over de door ons betwiste grondinname rond de villa Meulewaterhof. Zie dossier Meulewaterhof ◄Klik op de link!

16 dec 2020: Dading: lees de laatste ontwikkelingen in het dossier Dading ◄Klik op de link!

14 dec 2020; Alle restafvalcontainers worden grondig gereinigd door Oswald.

11 dec 2020:

De bijkomende bewakingscamera's worden geplaatst in alle afvalbergingen en het bestaande systeem wordt op punt gesteld door de firma SAFY ◄Klik op de link! Zie verslag AV van 13 okt. 2020. Er komt heel wat bij kijken: een ploeg van 3 man is al heel vroeg 's morgens ter plaatse. Oswald's aanwezigheid is nodig om alle afvalbergingen en de fietsberging waar de apparatuur staat te openen en om de kabelbanen op te zoeken via dewelke de leidingen kunnen doorgetrokken worden. Ook één garagebox  moet geopend worden omdat zich daar een kabelknooppunt  bevindt. De eigenaar (toevallig Guy) moet eveneens ter plaatse komen. Er wordt een bericht opgehangen aan elk afvallokaal om de bewoners op de hoogte te brengen van de installatie van de camera's. Enkel de syndicus zal toegang hebben tot de camarabeelden, nadat er een inbreuk op de afvalreglementering is vastgesteld. Zie subpagina "AVG (Privacy"). ◄Klik op de link!

11 dec 2020: Liften van MP1 en MP2 tijdelijk onbruikbaar. Door een incidentje in een appartement van MP1 gaat het brandalarm af, waardoor de noodprocedure van de liften in werking wordt gesteld. De liften gaan naar het gelijkvloers en blijven daar staan met open deuren. Op geen enkele verdieping kan de lift bediend worden. Verscheidene bewoners contacteren de syndicus, die onmiddellijk de firma Kone oproept. Toevallig zijn Guy en Oswald in het gebouw aanwezig (voor de installatie van de bewakingscamera's). Zij kunnen een reset doen van de unit die de liften bestuurt. De firma Kone is dus niet moeten tussenkomen: kosten vermeden! Er dient wel enige tijd over te gaan alvorens de reset kan gebeuren omdat de oorzaak van het alarm moet verdwenen zijn (alle rook weg b.v.).  Eigenaardigheid: de liften van MP1 en MP2 reageren samen op een alarm in één van beide blokken.

11 dec 2020: Onze 6de nieuwsbrief ◄Klik op de link! wordt via mail gestuurd naar alle mede-eigenaars.

10 dec 2020: Oswald en Guy hebben een afspraak met een aannemer dakwerken, nl de firma GVL-Projects ◄Klik op de link! uit Gentbrugge voor het reinigen van de Geberit-Pluvia-afvoeren. Ze zijn samen op het dak van Meulewaterbos geweest en hebben de uit te voeren werken besproken.  Tevens werd aan de aannemer gevraagd om de afvoeren van de dampkappen op de daken waar Oswald niet bij kan (door te hoge omheiningen) ook te reinigen. De werken worden in de eerstvolgende weken uitgevoerd en nadien om de 2 à 3 jaar.

7 & 8 dec 2020: De rekeningencommissarissen Guy Vandenheede en Luc Beyens doen een periodieke controle van de boekhouding. Het verslag vindt u in onze nieuwsbrief nr 6 van december 2020, die via mail gestuurd wordt naar alle mede-eigenaars.

7 dec 2020: Opnieuw problemen met vuilwaterpomp!!!!  Bijna was de put opnieuw in alarm gekomen en overgelopen met alle gevolgen van dien. Gelukkig had Oswald vrijdag al één en ander opgemerkt. Vandaag hebben Oswald en Guy de vuilwaterput geopend. Er was inderdaad een zeer (te) hoge waterstand. Een en ander was het gevolg van het feit dat 2 van de 4 vlotters (opnieuw) vastzaten door “slib“ van zepen en waspoeders. Door het feit dat deze vlotters vast komen te zitten wordt het afvalwater niet of onvoldoende weggepompen.Ze hebben de 4 vlotters uit de put gehaald, deze gereinigd en opnieuw in de put geplaatst. Beide pompen sloegen onmiddellijk voor 100 % aan, en het water (samen met de losgekomen zeepresten) kon weer vanuit de verzamelput zijn weg vinden naar de afvoerleidingen en - putten aan de straatzijde. Oswald en Guy hebben voorgesteld om in afwachting van een definitieve oplossing, preventief, tweewekelijks de vuilwaterput te openen en de 4 vlotters te reinigen. (1/ 2u werk met 2 man) Onze tuinman Jan Mortier is hierbij bereid om Oswald te helpen. Op hoop van zege.De voorzitter van de RME doet beroep op de expertise van Aquafin om dit probleem op te lossen. Al op 10 dec. is er een antwoord vanwege Aquafin. De RME onderzoekt samen met de syndicus of en hoe een en ander kan gerealiseerd worden.

4 dec 2020: De Firma BTV ◄Klik op de link! voert de jaarijkse controle uit van de personenliften en de groederenlift, in aanwezigheid van Oswald.

1 dec 2020: Er is eindelijk goed nieuws over de dading met Oryx (Aclagro/AntoniusRed). Nadat onze raadsman Mter Vereecke samen met Oryx tot een aanvaardbaar eindvoorstel zijn gekomen, hebben de leden van de RME unaniem dit voorstel goedgekeurd. Wij hopen binnenkort (als het kan nog vóór het winterbouwverlof) te kunnen ondertekenen. Op onze pagina  vindt u de hoofdlijnen van deze dadingovereenkomst: "Dossier Dading" ◄Klik op de link!

28 nov 2020: De laatste nieuwe corona-maatregelen van 28 nov.  ◄Klik op de link!  worden toegevoegd aan de corona-pagina. ◄Klik op de link!

26 nov 2020: In samenspraak met de RME sluit de syndicus een contract af met de firma AB Express uit Drongen voor de reiniging van het separatieglas aan de grote vijver, het glas aan de inkomhallen en aan de doorgangen in de ondergrondse parking. De tool "opvolging onderhoudscontracten"  ◄Klik op de link! werd geüpdated.

25 nov 2020: De geplande driemaandelijkse bijeenkomst van de RME wordt, wegens corona, eerst verplaatst naar 23 december en nadien voor onbepaalde tijd. De leden houden wel onderling contact via e-mail.

25 nov 2020: een kapotte glascontainer van MP1 (gebouw 28) wordt door Ivago vervangen.

23 nov 2020: Het perceel van Meulewaterhof (het kasteeltje) wordt afgebakend door landmeters (?) met het logo van Aclagro op hun hesje. Begrijpelijkerwijze veroorzaakt dit enige commotie en ongerustheid onder de eigenaars en bewoners. Er worden vragen gesteld, gissingen gemaakt en allerhande geruchten doen de ronde. Lees ons dossier ◄Klik op de link!

20 en 23 nov 2020: Tuinaannemer Jan Mortier vervangt afgestorven planten en doet heraanplanting rondom de vijvers. Aan de knop op de muur om het hek te openen, wordt de beplanting vervangen door een grindlaag. Zie item 20 okt 2020 hieronder.

19 nov 2020: Oswald zal om de 4 à 5 weken een preventief onderhoud te doen van de vuilwaterputten. Onze tuinman Jan Mortier zal hierbij een handje toesteken.  Hopelijk worden hierdoor verstoppingen en uitval van de pompen vermeden..

19 nov 2020: Guy en Oswald spenderen 2 uur aan het ordenen, klasseren en labelen van alle beschikbare plannen. Deze worden opgeborgen in een daartoe geschikte ruimte in de ondergrondse parking.

19 nov 2020: Wij vernemen van de firma Safy Security ◄Klik op de link! dat de bijkomende bewakingscamera's (zie verslag AV) in de loop van de 2de of de 3de week van december zullen geplaatst worden.

18 nov 2020: Poetsbedrijf De Lelie laat ons weten dat mevrouw Anke een week afwezig is. De RME besluit het poetsen van de gemene delen (trappen, inkomhallen, liften) een week niet te laten uitvoeren.

18 nov 2020: Mter S.Vereecke, onze raadsman in de dading met Oryx & C° laat ons weten dat Oryx akkoord gaat met het ontwerp van dading en bereid is in de eerstvolgende weken tot ondertekening over te gaan. Zie verder 25 okt 2020.

17 nov 2020: De syndicus laat een affiche met betrekking tot de specifieke coronamaatregelen in appartementsgebouwen uithangen in alle inkomhallen van de residentie.Volg a.u.b. deze richtlijnen strikt op, in het belang van ons allen en zeker van de meest kwetsbare bewoners.

13 nov 2020: Om 16u30 opnieuw problemen met de vuilwaterpompen. Oswald en Guy hebben de put geopend, de vlotters vrijgemaakt van aangekoekte zeepresten, grote brokken vuil op de bodem van de put verbrijzeld, manueel laten afpompen en een "reset" van de pompen gedaan. Nu werkt alles terug normaal. Hopelijk voor lange tijd.

7 nov 2020: De tuinverlichtingarmaturen krijgen een poetsbeurt door Monique en Oswald

4 nov 2020: Oswald verwijdert 2 grote tonnen bladeren en ander vuil uit de ventilatieput achter de apotheek. Zie foto.

  2 nov 2020: De afvoer van het hemelwater van de daken van onze residenties verloopt via "Geberit-Pluvia" afvoeren, niet via de traditionle regenwaterafvoeren. Bij nazicht van onze daken hebben Oswald en Guy opgemerkt dat de meeste Pluvia-afvoeren op onze daken vervuild zijn met bladeren, slijk en groenafval. Om de optimale werking van dit systeem te garanderen en verstoppingen in de toekomst te vermijden dienen deze Pluvia-afvoeren op regelmatige basis (om de 2 à 3 jaar) manueel gereinigd en schoongemaakt te worden. De syndicus zoekt een geschikt bedrijf om dit te doen en zal offerte vragen. Er wordt contact genomen met de firma GVLPROJECTS uit Genbrugge die een prijsofferte zal indienen.

31 okt 2020: Laatste nieuwe corona-maatregelen  ◄Klik op de link! van 30 oktober. Zie ook onze corona-pagina ◄Klik op de link!

28 okt 2020: Aan de poetsfirma De Lelie wordt gevraagd enkel mevrouw Anke, over wie de bewoners zeer tevreden zijn, het onderhoud te laten doen. Er volgt een positief antwoord.

28 okt 2020; De voorzitter van de RME herinnert Oryx voor de tweede maal eraan dat wij de schema's van de elektriche installaties van de gemene delen nog steeds niet ontvangen hebben. Oryx belooft dit nog deze week in orde te zullen brengen. Ook op zaterdag 31 okt. hebben wij nog steeds niets ontvangen. De voorzitter stuurt een derde rappel aan Oryx. Op 12 nov ontvangt de syndicus eindelijk de bewuste schema's en plannen.

25 okt 2020: Het hek aan de doorgang 28/30 sluit nog steeds niet volledig. Er wordt een opdracht tot herstelling gegeven aan de firma Den Baes. Zie ook item 19 okt 2020 hieronder. De herstelling is gebeurd op zaterdag 7 november.

25 okt 2020: De voorzitter van de RME vraagt aan onze raadsman, Mter S.Vereecke, spoed te zetten achter de dadingsovereenkomst met Oryx & C°. Mter Vereecke geeft hieraan gevolg en deelt ons op 2 nov. mee dat hij vanwege Oryx & C° géén enkele reactie heeft ontvangen op zijn aanmaningen van 16.en 25 okt. Het vertrouwen is zoek. Als er op 10 nov. nog geen reactie is, zullen verdere juridische stappen worden ondernomen. Oryx & C° vraagt om een tweetal punten verder uit te werken, nl. de restauratie van het prieeltje en het herstel van de ondergrondse helling als doorgang tussen MPI en MPII. De RME bezint zich hierover samen met de syndicus en zal spoedig zijn standpunt via de raadsman overmaken aan Oryx & C°. Na raadpleging van de RME door de syndicus en stemming over bovenvermelde punten, geeft de syndicus opdracht aan onze raadsman om de dading te finaliseren.

27 okt 2020: De firma Ecoworks ◄Klik op de link! voert onderhoudswerken uit op de groendaken van MPI en MPII.

20 okt 2020: Tijdens de AV werden enkele najaarswerkzaamheden in het park goedgekeurd op basis van de offerte door de firma Mortier. ◄Klik op de link! Het betreft o.m. verwijderen van dode planten, herplanten met lavendel en andere planten, aanleg dolomietstrook aan hek 28/30, plaatsen van geofelt. Dhr Mortier laat ons op 21 okt weten dat de werken in november (afhankelijk van de weersomstandigheden) zullen uitgevoerd worden.

20 okt 2020: De firma Grundfos ◄Klik op de link!  herstelt een lek op de drukpomp van het stadswater. Er was even een onderbreking in de watertoevoer. Tevens werd een nieuw expansievat geplaatst op de brandpomp. De werken duurden anderhalf uur. Oswald was hierbij aanwezig.

19 okt 2020: Het hek aan de doorgang naar 28/30 is enigszins uit de haak. De syndicus vraagt aan de firma Den Baes ◄Klik op de link! om de herstelling uit te voeren. Dit gebeurde op 21 okt. Zie foto.

14 okt 2020: Ingevolge de beslissing van de AV geeft de voorzitter opdracht aan onze raadsman, Mter Vereecke, om de dading met Oryx ◄Klik op de link!   verder uit te werken en te finaliseren.

14 okt 2020: Op de AV van 13 okt. werd beslist nog een aantal werken te laten uitvoeren aan het bomenbestand van het park. De offerte van 8 sep. jl. door de firma Reynders ◄Klik op de link!  werd in de Algemene vergadering besproken en volgende werken werden voor het boekjaar 2020 - 2021 door de mede-eigenaars na stemming weerhouden: ecovellen beuk nr 15 (gestorven),  dood hout snoeien rond de gebouwen, planten klimplanten op resterende stammen, aanplanten van vervangende bomen. Deze werken zijn gepland in het najaar.  Meer informatie met ondermeer een nieuwe presentatie vindt u op inderstaande link: (u hebt wel een programma als Powerpoint nodig)

 https://drive.google.com/file/d/1hvxDpXiRgAYSJ8XB7WjYcco0qjsny3kx/view ◄Klik op de link!  en op onze pagina "De parktuin" ◄Klik op de link!

14 okt 2020: Ingevolge de beslissing van de AV om het camera-systeem te updaten en uit te breiden naar de afvalbergingen, plaatst de syndicus de bestelling bij de firma SAFY ◄Klik op de link!  Enkel de syndicus zal toegang hebben tot de camarabeelden, nadat er een inbreuk op de afvalreglementering is vastgesteld. Zie subpagina "AVG (Privacy"). ◄Klik op de link!

13 okt 2020: De algemene vergadering verliep in een rustige, corona-veilige en ontspannen sfeer. Het quorum van 84.888 (zijnde 84,9%) werd bereikt. Gezien de corona-crisis werden onze verwachtingen ruimschoots overtroffen. De vergadering werd op een professionele wijze geleid door de voorzitter, hierin bijgestaan door de syndicus die de agendapunten deskundig en met veel kennis van zaken afhandelde. De heer Oswald Geldhof kreeg applaus voor zijn dagelijkse inzet om technische en andere problemen op te volgen en te verhelpen. De aanwezigen namen ruim het woord, voornamelijk met betrekking tot de punten in verband met de zonneluifels,  de overlast door blaffende honden (niet enkel geblaf, maar ook reuk- en andere hinder), de camera-bewaking in de afvalbergingen. Er was enige commotie nadat bleek dat Oryx, in extremis (pas om 15u30 gemaild aan de syndicus), een voorstel deed om een gedeelte van het park rond het "kasteeltje" uit te breiden door hertekening van de perceelgrenzen, ten nadele van de huidige mede-eigenaars van de residentie. De teneur hierover van de aanwezigen was in grote meerderheid negatief. Opvallend was dat Oryx zelf afwezig was op de vergadering. Wij verwijzen verder naar het verslag dat door de syndicus aan elke mede-eigenaar gestuurd werd.

Reactie van een mede-eigenaar:

Wat een prachtige AV, proficiat en dank U wel. 

Een rustige goed voorbereide en georganiseerde AV!

Duidelijk professioneel gepresenteerd, rustig efficiënt en “To the point”!

Een vergadering waar elke bewoner zijn zegje kon doen en aanhoord werd.

Er werden duidelijk antwoorden en afspraken gemaakt. 

Met bijzondere dank aan Oswald en Monique, voor hun dagelijkse zorg en werk ten bate van iedereen! 

Ook de mooie website en het nut en belang is aan bod gekomen, wat een unieke aanwinst! 

Een hechte samenwerking tussen de RME en de Syndicus, dat straalt uit! 

Dikke proficiat, en doe zo voort.

Vroege weglopers hadden ongelijk! 

9 okt 2020:  De voorzitter van de RME, Guy Vandenheede, en de syndicus hebben een onderhoud met Mter Vereecke over de komende dading met Oryx. ◄Klik op de link! Het betreft vooral de oplijsting van de reeds uitgevoerde en de nog uit te voeren werken alvorens over te gaan tot definitieve oplevering van de gemene delen. In de dading zal ook aandacht geschonken worden aan de timing binnen dewelke de werken aan de CLV en andere dienen uitgevoerd en de termijn van betaling van de schadevergoeding aan de VME. Wordt besproken op de AV van 13 oktober.

9 okt 2020: Keuring elektrische installatie gemene delen. ◄Klik op de link! Oryx lat het volgende weten:

Volgens de laatste beloftes is de keuring van de totale installatie deze voormiddag doorgegaan (gedurende een deel van de keuring in bijzijn van Oswald Geldhof).  In bijlage vindt U het eindverslag, en zoals van een degelijke installatie verwacht zijn er geen inbreuken en/of opmerkingen.

We willen er wel even de nadruk op leggen dat voor een installatie van gemene delen in residentiële gebouwen de geldigheid beperkt is tot 5 jaar, dus tot 9 oktober 2025.

Eindelijk kunnen wij dit dossier afsluiten!

7 okt 2020: Opnieuw werden de corona-maatregelen  ◄Klik op de link! verstrengd.

6 okt 2020: Alle bewoners/niet-eigenaars ontvangen een flyer in de brievenbus om onze website te promoten.

5 okt 2020: Oryx antwoordt positief op ons verzoek tot oplossing van de CLV-problematiek. ◄Klik op de link!

5 okt 2020:  Een flash-bericht over de praktische organisatie van de komende AV (voornamelijk in verband met de corona-maatregelen) wordt gestuurd naar alle mede-eigenaars.

4 okt 2020: Aangetroffen door Oswald in een GLAS-container. Hier hoeft geen commentaar bij...  In hetzelfde afvallokaal vond hij ook 2 PMD-zakken in de container voor restafval. Moeten er dan toch camera's geplaatst worden?

3 okt 2020: (zaterdag!) Op 2 appartementen is er waterinsijpeling via de dampkap. Oswald heeft dit verholpen door de afvoeren (op het dak) te ontstoppen. Hij heeft een uitschuifbare ladder aangekocht om bij het afvoersysteem te kunnen.

2 okt 2020: Elke mede-eigenaar ontvangt in zijn/haar mailbox het integrale jaarverslag 2019-2020 van de RME + bijlagen, alsook het jaarverslag van de Rekeningencommissarissen.  Eén eigenaar zonder mail-adres krijgt deze verslagen in geprinte vorm in zijn brievenbus. Ruim op voorhand dus, zodat iedereen de kans heeft deze verslagen gondig door te nemen vóór de AV van 13 oktober.

1 okt 2020: Luc Beyens (lid RME en rekeningencommissaris) ontwerpt een software-toepassing voor de registratie en opvolging van de onderhoudscontracten. ◄Klik op de link!

29 sep 2020: Een elektrieker van Oryx voert de nodige aanpassingswerken uit aan de elektrische installaties ◄Klik op de link! van de gemene delen. Ook een ontbrekend relais wordt geplaatst. Alles zou nu - eindelijk - conform de voorschriften aangesloten en geïnstalleerd zijn, zodat Vinçotte in de loop van volgende week de keuring zou kunnen doen.  

28 sep 2020: De syndicus verstuurt de uitnodigingen voor de Algemene Vergadering. Bijgevoegde documenten: uitnodigingsdbrief, agenda, globale afrekening (detail van alle uitgaven voor het verlopen dienstjaar), balans, individuele afrekening per appartement, volmachtformulier, veiligheidsvoorschriften inzake corona.

24 sep 2020: Goed nieuws! Het kleine hekje aan de Botestraat kan eindelijk gebruikt worden. Niet vergeten telkens op slot te doen!

24 sep 2020: De allerlaatste corona-maatregelen worden gepubliceerd op de corona-pagina. ◄Klik op de link!

22 sep 2020: De firma Grundfos ◄Klik op de link!  komt op dinsdag 22 sep 2 expansievaten vervangen in de technische ruimte -1. Ook het probleem met de vlotters van de dompelpompen in de putten wordt aangepakt. Aanwezig hierbij zijn Guy, Oswald en Guido Vincent (gewezen RME-lid en vakspecialist). Tevens wordt een w.c.-vergruizer in een onderhoudslokaal ontstopt. Er blijkt een stoffen zakdoek in de verguizer te zijn terechtgekomen.

20 sep 2020: Nieuwsbrief Nr 5 wordt via e-mail verspreid onder de mede-eigenaars. Uit de inhoud: korte mededelingen, verslagen van de RME en van de Rekeningencommissarissen, CLV-problematiek, oproep.

18 sep 2020: De tuinman doet de opkuis van  de uitgebloeide bloembloesems in het park.

17 sep 2020: Vandaag zou de aanpassing van de elektriciteitswerken ◄Klik op de link! in de gemene delen moeten starten om eindelijk het attest van Vinçotte te bekomen. De dag nadien, op 18 sep.,  doet Oryx een rondgang om te "bekijken wat er nog moet gebeuren". Uitvoering in de loop van volgende week. De voorzitter vraagt op de hoogte gehouden te worden.Oryx belooft het finale attest tegen de AV van 13 oktober.

16 sep 2020: De bewoners kunnen het kleine hekje langs de Botestraat nog steeds niet gebruiken. Nochtans maken anderen (Oryx? makelaar?) er wel gebruik van.

16 sep 2020: Aquajet Vlerick ◄Klik op de link! komt de vuilwaterputten, vlotters en dompelpompen nogmaals reinigen.

12 sep 2020: De RME stuurt aan Oryx een ingebrekestelling in het dossier CLV ◄Klik op de link! Herinnering op 17 sep door de voorzitter (wegens geen reactie vanwege Oryx) . 10 dagen na de ingebrekestelling, laat Oryx op 22 sep. weten dat zij hun standpunt schriftelijk zullen laten kennen in de loop van de week. Op 27 sep. en 4 okt. stuurt de voorzitter een herinnering, gezien er nog steeds geen antwoord is vanwege Oryx.  Op 5 oktober antwoordt Oryx positief op ons verzoek tot oplossing van de CLV-problematiek. ◄Klik op de link!

10 sep 2020: Opnieuw problemen met de vuilwaterpompen  (foto 1). Oswald kan dit voorlopig verhelpen.

De zebrapaden (foto 2) voor de buitensplanade worden door Delhaize opnieuw van een laag verf voorzien. Dank u, Delhaize!

9 sep 2020: Vergadering van de RME. De vergadering gaat door op woensdag 9 september (16 – 18 uur) ten kantore van de syndicus.Volgende onderwerpen komen aan bod: organisatie van de komende AV, budget verlopen boekjaar 2019-2020 en boekjaar 2020-2021, problematiek CLV (zie hierna) en elektriciteitskeuring, coating geveldelen buitenesplanade, offertes tuinfirma’s Mortier en Reynders, aanpassingen RIO.

9 sep 2020: Derde controle door de rekeningencommissarissen. Na voorafgaande opvraging van een aantal documenten en onderling overleg, komen de commissarissen op 9 sep. bijeen bij de syndicus voor een  bespreking. De boekhouding wordt op een correcte wijze gevoerd. Er worden geen anomaliën vastgesteld. Een globaal verslag van de controles wordt vóór de AV van 13 oktober, samen met het jaarverslag van de RME vie e-mail aan alle mede-eigenaars bezorgd.

3 sep 2020: Goed nieuws voor de wandelaars! Oswald reinigt  de houten vlonder aan de grote vijver. Geen vuile voeten meer!

26 aug 2020: Er wordt een herinnering gestuurd naar Gentinfo@stad.gent in verband met het probleem van de woekerplant "Japanse duizendknoop".  Op 27 aug ontvangen wij volgend antwoord:

Bedankt voor uw melding van Japanse Duizendknoop in het Euphrasie Verbrugghepad zijpad van de Botestraat.  Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om dit te bestrijden. Het pad (gedeelte dat niet rechtstreeks aansluit aan de privédelen) wordt door de Groendienst onderhouden. Hier komen wij tweemaal per jaar langs. De gracht is de gezamelijke scheiding, elke eigenaar dient zijn zijde te onderhouden.

26 aug 2020: Schrijnwerkersbedrijf Kris De Jans  ◄Klik op de link! komt op vraag van de syndicus langs voor schade-opname aan 4 slepende deuren in de kelder van MP1. De syndicus volgt dit verder op.

25 aug. 2020: De firma Lumco  ◄Klik op de link! komt op vraag van de syndicus een nazicht doen van de losgekomen dakbedekking van MP2 (gebouw nr 30). Hierbij zijn, naast de syndicus, ook Oswald en Tina aanwezig. Herstelling volgt binnenkort. De syndicus volgt dit verder op.

24 aug 2020: 8 restafvalcontainers worden grondig gereinigd door Oswald.

24 aug 2020: Nadat 23 (!) bewoners klagen over overlast door aanhoudend en luid hondengeblaf, stuurt de syndicus een aanmaning naar de eigenaar.

20 aug 2020: Op de corona-pagina worden de laatste maatregelen van het veiligheidscomité ◄Klik op de link! toegevoegd.

18 aug. 2020 en volgende: Oryx wordt er nogmaals aan herinnerd dat de RME dringend het verslag van de elektriciteitskeuring ◄Klik op de link! (uitgevoerd op 11 juni) wenst te ontvangen.

17 aug. 2020: Drie maanden nadat door de syndicus aan Oryx het sleutelplan bezorgd werd voor het hekje aan de Botestraat kunnen de bewoners nog altijd geen gebruik maken van dit hekje. Zie bericht hieronder van 8 juni. Oswald heeft intussen vernomen dat dit binnenkort (?) in orde komt. De mede-eigenaars worden dan onmiddellijk op de hoogte gebracht.

16 aug. 2020: Zondag! 10 uur: Oswald staat klaar om met zijn echtgenote een fietstocht te maken. Bij het binnengaan van de fietsenberging (26/30) merkt hij een alarm op het controlepaneel van de vuilwaterpompen.  Een reset van de pompen en een omschakeling naar manueel lossen het probleem niet op. Omdat het waterpeil in de vuilwaterput te hoog is, ontstaan er lekken op sommige plaatsen in de ondegrondse parking (bij autostaanplaats 81 en in de fietsenberging 26/30). Samen met Guy wordt het zware deksel van de vuilwaterput opengelegd. Nadat de vlotters van de dompelpompen worden vrijgemaakt van aangeklonterde resten van waspoeders, kunnen rond 11u30 de pompen weer in werking gesteld worden. Een besparing van enkele honderden euro's, gezien de firma Grundfos niet moest tussenkomen!

Wij doen nogmaals een dringende oproep om enkel vloeibare wasmiddelen te bebruiken.

Bij de vuilwaterput - 16 aug 2020

15 aug. 2020: Hemelvaartdag! Oswald ontdoet de rioolrooster aan de inrijpoort van de ondegrondse parking van afgevallen bladeren. Resultaat: een volle emmer! De dag daarop barst er een hevige regenbui los. Gelukkig was het rooster vrijgemaakt. Na de stortbui van 15 aug. stellen wij opnieuw vast dat er een waterlek is in de ondergrondse doorgang naar gebouw 28. Guy stuurt een mail naar de firma Besix die op 28 april injecteringswerkzaamheden heeft uitgevoerd. Zie bericht van 21 april hieronder.

14 aug. 2020: Een kapot deurslot van ingang 20 wordt door Oswald gedemonteerd en hersteld. Zie foto 1.  Hij moet het nog eens herstellen op 28 aug.

14 aug. 2020: Herhaaldelijk wordt vastgesteld dat in een bepaald gedeelte van de residentie de regels inzake afvalberging niet worden gerespecteerd. Zie foto's 2 en 3. Daarom besluit de syndicus, in samenspraak met de RME  de containers voor restafval van dit gedeelte om hygiënische redenen tijdelijk bovengronds onder het afdak onder te brengen. De bewoners worden door de syndicus op de hoogte gebracht. De containers worden door Oswald grondig gereinigd en de maden in het afvallokaal worden verwijderd.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

4 aug. 2020: De firma S-Air  terug naar nieuws of naar startpagina doet het periodiek onderhoud van de RWA-installatie (rook- en warmte-afvoer van de garages. Guy en Oswald zijn hierbij aanwezig.

3 aug 2020: De mede-eigenaars ontvangen een flash-bericht over de (verlaagde) tussentijdse opvraging.

Alle nieuwsitems van vóór 1 augustus 2020 vindt u terug in ons nieuwsarchief ◄Klik op de link!

naar startpagina