Nieuws heet van de naald.... blijf op de hoogte van de allerlaatste nieuwtjes...

naar startpagina

 

Op deze pagina publiceren wij recente informatie, gebeurtenissen en aandachtspunten

De meest recente berichten staan bovenaan

 

Op woensdag 21 oktober had de firma Ecoworks ◄Klik op de link! onderhoudswerken voorzien op de groendaken van MPI en MPII. Opgelet! Deze interventie is verplaatst naar woensdag 28 oktober!

20 okt 2020: Tijdens da AV werden enkele najaarswerkzaamheden in het park gepland door de firma Mortier. ◄Klik op de link! De syndicus geeft opdracht en volgt op, i.s.m. de RME.

Het betreft o.m. verwijderen van dode planten, herplanten met lavendel en andere planten, aanleg dolomietstrook aan hek 28/30, plaatsen van geofelt.De offerteprijs bedraagt 2.071,39 € (ex. BTW)

20 okt 2020: De firma Grundfos ◄Klik op de link!  herstelt een lek op de drukpomp van het stadswater. Er was even een onderbreking in de watertoevoer. Tevens werd een nieuw expansievat geplaatst op de brandpomp. De werken duurden anderhalf uur. Oswald was hierbij aanwezig.

19 okt 2020: Het hek aan de doorgang naar 28/30 is enigszins uit de haak. De syndicus vraagt aan de firma Den Baes ◄Klik op de link! om de herstelling uit te voeren.

14 okt 2020: Ingevolge de beslissing van de AV geeft de voorzitter opdracht aan onze raadsman, Mter Vereecke, om de dading met Oryx ◄Klik op de link!   verder uit te werken en te finaliseren.

14 okt 2020: Op de AV van 13 okt. werd beslist nog een aantal werken te laten uitvoeren aan het bomenbestand van het park. De offerte door de firma Reynders ◄Klik op de link! van 8 sep. jl. werd in de Algemene vergadering besproken en volgende werken werden voor het boekjaar 2020 - 2021 door de mede-eigenaars na stemming weerhouden:   

1. ecovellen beuk nr 15 (gestorven)                               600 € 
2. dood hout snoeien ronde de gebouwen                 1.200 €
3. planten klimplanten op resterende stammen              50 €
4.aanplanten van vervangende bomen                          750 €
5. bosrand uitkreiden kan versneld worden airspaid    600 €      
totaal:  3.200 €.  :

Deze werken zijn gepland in het najaar. Meer informatie met ondermeer een nieuwe presentatie vindt u op deze link: (u hebt wel een programma als Powerpoint nodig)

 https://drive.google.com/file/d/1hvxDpXiRgAYSJ8XB7WjYcco0qjsny3kx/view ◄Klik op de link!  en op onze pagina "De parktuin" ◄Klik op de link!

14 okt 2020: Ingevolge de beslissing van de AV om het camera-systeem te updaten en uit te breiden naar de afvalbergingen, plaatst de syndicus de bestelling bij de firma SAFY ◄Klik op de link!  

Enkel de syndicus zal toegang hebben tot de camarabeelden, nadat er een inbreuk op de afvalreglementering is vastgesteld.

13 okt 2020: De algemene vergadering verliep in een rustige, corona-veilige en ontspannen sfeer. Het quorum van 84.888 (zijnde 84,9%) werd bereikt. Gezien de corona-crisis werden onze verwachtingen ruimschoots overtroffen. De vergadering werd op een professionele wijze geleid door de voorzitter, hierin bijgestaan door de syndicus die de agendapunten deskundig en met veel kennis van zaken afhandelde. De heer Oswald Geldhof kreeg applaus voor zijn dagelijkse inzet om technische en andere problemen op te volgen en te verhelpen. De aanwezigen namen ruim het woord, voornamelijk met betrekking tot de punten in verband met de zonneluifels,  de overlast door blaffende honden (niet enkel geblaf, maar ook reuk- en andere hinder), de camera-bewaking in de afvalbergingen. Er was enige commotie nadat bleek dat Oryx, in extremis (pas om 15u30 gemaild aan de syndicus), een voorstel deed om een gedeelte van het park rond het "kasteeltje" uit te breiden door hertekening van de perceelgrenzen, ten nadele van de huidige mede-eigenaars van de residentie. De teneur hierover van de aanwezigen was in grote meerderheid negatief. Opvallend was dat Oryx zelf afwezig was op de vergadering. Wij verwijzen verder naar het verslag dat door de syndicus aan elke mede-eigenaar zal gestuurd worden.

Reactie van een mede-eigenaar:

Wat een prachtige AV, proficiat en dank U wel. 

Een rustige goed voorbereide en georganiseerde AV!

Duidelijk professioneel gepresenteerd, rustig efficiënt en “To the point”!

Een vergadering waar elke bewoner zijn zegje kon doen en aanhoord werd.

Er werden duidelijk antwoorden en afspraken gemaakt. 

Met bijzondere dank aan Oswald en Monique, voor hun dagelijkse zorg en werk ten bate van iedereen! 

Ook de mooie website en het nut en belang is aan bod gekomen, wat een unieke aanwinst! 

Een hechte samenwerking tussen de RME en de Syndicus, dat straalt uit! 

Dikke proficiat, en doe zo voort.

Vroege weglopers hadden ongelijk! 

9 okt 2020:  De voorzitter van de RME, Guy Vandenheede, en de syndicus hebben een onderhoud met Mter Vereecke over de komende dading met Oryx. ◄Klik op de link! Het betreft vooral de oplijsting van de reeds uitgevoerde en de nog uit te voeren werken alvorens over te gaan tot definitieve oplevering van de gemene delen. In de dading zal ook aandacht geschonken worden aan de timing binnen dewelke de werken aan de CLV en andere dienen uitgevoerd en de termijn van betaling van de schadevergoeding aan de VME. Wordt besproken op de AV van 13 oktober.

9 okt 2020: Keuring elektrische installatie gemene delen. ◄Klik op de link! Oryx lat het volgende weten:

Volgens de laatste beloftes is de keuring van de totale installatie deze voormiddag doorgegaan (gedurende een deel van de keuring in bijzijn van Oswald Geldhof).  In bijlage vindt U het eindverslag, en zoals van een degelijke installatie verwacht zijn er geen inbreuken en/of opmerkingen.

We willen er wel even de nadruk op leggen dat voor een installatie van gemene delen in residentiële gebouwen de geldigheid beperkt is tot 5 jaar, dus tot 9 oktober 2025.

Eindelijk kunnen wij dit dossier afsluiten!

7 okt 2020: Opnieuw werden de corona-maatregelen  ◄Klik op de link! verstrengd.

6 okt 2020: Alle bewoners/niet-eigenaars ontvangen een flyer in de brievenbus om onze website te promoten.

5 okt 2020: Oryx antwoordt positief op ons verzoek tot oplossing van de CLV-problematiek. ◄Klik op de link!

5 okt 2020:  Een flash-bericht over de praktische organisatie van de komende AV (voornamelijk in verband met de corona-maatregelen) wordt gestuurd naar alle mede-eigenaars.

4 okt 2020: Aangetroffen door Oswald in een GLAS-container. Hier hoeft geen commentaar bij...  In hetzelfde afvallokaal vond hij ook 2 PMD-zakken in de container voor restafval. Moeten er dan toch camera's geplaatst worden?

3 okt 2020: (zaterdag!) Op 2 appartementen is er waterinsijpeling via de dampkap. Oswald heeft dit verholpen door de afvoeren (op het dak) te ontstoppen. Hij heeft een uitschuifbare ladder aangekocht om bij het afvoersysteem te kunnen.

2 okt 2020: Elke mede-eigenaar ontvangt in zijn/haar mailbox het integrale jaarverslag 2019-2020 van de RME + bijlagen, alsook het jaarverslag van de Rekeningencommissarissen.  Eén eigenaar zonder mail-adres krijgt deze verslagen in geprinte vorm in zijn brievenbus. Ruim op voorhand dus, zodat iedereen de kans heeft deze verslagen gondig door te nemen vóór de AV van 13 oktober.

1 okt 2020: Luc Beyens (lid RME en rekeningencommissaris) ontwerpt een software-toepassing voor de registratie en opvolging van de onderhoudscontracten. ◄Klik op de link!

29 sep 2020: Een elektrieker van Oryx voert de nodige aanpassingswerken uit aan de elektrische installaties ◄Klik op de link! van de gemene delen. Ook een ontbrekend relais wordt geplaatst. Alles zou nu - eindelijk - conform de voorschriften aangesloten en geïnstalleerd zijn, zodat Vinçotte in de loop van volgende week de keuring zou kunnen doen.  

28 sep 2020: De syndicus verstuurt de uitnodigingen voor de Algemene Vergadering. Bijgevoegde documenten: uitnodigingsdbrief, agenda, globale afrekening (detail van alle uitgaven voor het verlopen dienstjaar), balans, individuele afrekening per appartement, volmachtformulier, veiligheidsvoorschriften inzake corona.

24 sep 2020: Goed nieuws! Het kleine hekje aan de Botestraat kan eindelijk gebruikt worden. Niet vergeten telkens op slot te doen!

24 sep 2020: De allerlaatste corona-maatregelen worden gepubliceerd op de corona-pagina. ◄Klik op de link!

22 sep 2020: De firma Grundfos ◄Klik op de link!  komt op dinsdag 22 sep 2 expansievaten vervangen in de technische ruimte -1. Ook het probleem met de vlotters van de dompelpompen in de putten wordt aangepakt. Aanwezig hierbij zijn Guy, Oswald en Guido Vincent (gewezen RME-lid en vakspecialist). Tevens wordt een w.c.-vergruizer in een onderhoudslokaal ontstopt. Er blijkt een stoffen zakdoek in de verguizer te zijn terechtgekomen.

20 sep 2020: Nieuwsbrief Nr 5 wordt via e-mail verspreid onder de mede-eigenaars. Uit de inhoud: korte mededelingen, verslagen van de RME en van de Rekeningencommissarissen, CLV-problematiek, oproep.

18 sep 2020: De tuinman doet de opkuis van  de uitgebloeide bloembloesems in het park.

17 sep 2020: Vandaag zou de aanpassing van de elektriciteitswerken ◄Klik op de link! in de gemene delen moeten starten om eindelijk het attest van Vinçotte te bekomen. De dag nadien, op 18 sep.,  doet Oryx een rondgang om te "bekijken wat er nog moet gebeuren". Uitvoering in de loop van volgende week. De voorzitter vraagt op de hoogte gehouden te worden.Oryx belooft het finale attest tegen de AV van 13 oktober.

16 sep 2020: De bewoners kunnen het kleine hekje langs de Botestraat nog steeds niet gebruiken. Nochtans maken anderen (Oryx? makelaar?) er wel gebruik van.

16 sep 2020: Aquajet Vlerick ◄Klik op de link! komt de vuilwaterputten, vlotters en dompelpompen nogmaals reinigen.

12 sep 2020: De RME stuurt aan Oryx een ingebrekestelling in het dossier CLV ◄Klik op de link! Herinnering op 17 sep door de voorzitter (wegens geen reactie vanwege Oryx) . 10 dagen na de ingebrekestelling, laat Oryx op 22 sep. weten dat zij hun standpunt schriftelijk zullen laten kennen in de loop van de week. Op 27 sep. en 4 okt. stuurt de voorzitter een herinnering, gezien er nog steeds geen antwoord is vanwege Oryx.  Op 5 oktober antwoordt Oryx positief op ons verzoek tot oplossing van de CLV-problematiek. ◄Klik op de link!

10 sep 2020: Opnieuw problemen met de vuilwaterpompen  (foto 1). Oswald kan dit voorlopig verhelpen.

De zebrapaden (foto 2) voor de buitensplanade worden door Delhaize opnieuw van een laag verf voorzien. Dank u, Delhaize!

9 sep 2020: Vergadering van de RME. De vergadering gaat door op woensdag 9 september (16 – 18 uur) ten kantore van de syndicus.Volgende onderwerpen komen aan bod: organisatie van de komende AV, budget verlopen boekjaar 2019-2020 en boekjaar 2020-2021, problematiek CLV (zie hierna) en elektriciteitskeuring, coating geveldelen buitenesplanade, offertes tuinfirma’s Mortier en Reynders, aanpassingen RIO.

9 sep 2020: Derde controle door de rekeningencommissarissen. Na voorafgaande opvraging van een aantal documenten en onderling overleg, komen de commissarissen op 9 sep. bijeen bij de syndicus voor een  bespreking. De boekhouding wordt op een correcte wijze gevoerd. Er worden geen anomaliën vastgesteld. Een globaal verslag van de controles wordt vóór de AV van 13 oktober, samen met het jaarverslag van de RME vie e-mail aan alle mede-eigenaars bezorgd.

3 sep 2020: Goed nieuws voor de wandelaars! Oswald reinigt  de houten vlonder aan de grote vijver. Geen vuile voeten meer!

26 aug 2020: Er wordt een herinnering gestuurd naar Gentinfo@stad.gent in verband met het probleem van de woekerplant "Japanse duizendknoop".  Op 27 aug ontvangen wij volgend antwoord:

Bedankt voor uw melding van Japanse Duizendknoop in het Euphrasie Verbrugghepad zijpad van de Botestraat.  Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om dit te bestrijden. Het pad (gedeelte dat niet rechtstreeks aansluit aan de privédelen) wordt door de Groendienst onderhouden. Hier komen wij tweemaal per jaar langs. De gracht is de gezamelijke scheiding, elke eigenaar dient zijn zijde te onderhouden.

26 aug 2020: Schrijnwerkersbedrijf Kris De Jans  ◄Klik op de link! komt op vraag van de syndicus langs voor schade-opname aan 4 slepende deuren in de kelder van MP1. De syndicus volgt dit verder op.

25 aug. 2020: De firma Lumco  ◄Klik op de link! komt op vraag van de syndicus een nazicht doen van de losgekomen dakbedekking van MP2 (gebouw nr 30). Hierbij zijn, naast de syndicus, ook Oswald en Tina aanwezig. Herstelling volgt binnenkort. De syndicus volgt dit verder op.

24 aug 2020: 8 restafvalcontainers worden grondig gereinigd door Oswald.

24 aug 2020: Nadat 23 (!) bewoners klagen over overlast door aanhoudend en luid hondengeblaf, stuurt de syndicus een aanmaning naar de eigenaar.

20 aug 2020: Op de corona-pagina worden de laatste maatregelen van het veiligheidscomité ◄Klik op de link! toegevoegd.

18 aug. 2020 en volgende: Oryx wordt er nogmaals aan herinnerd dat de RME dringend het verslag van de elektriciteitskeuring ◄Klik op de link! (uitgevoerd op 11 juni) wenst te ontvangen.

17 aug. 2020: Drie maanden nadat door de syndicus aan Oryx het sleutelplan bezorgd werd voor het hekje aan de Botestraat kunnen de bewoners nog altijd geen gebruik maken van dit hekje. Zie bericht hieronder van 8 juni. Oswald heeft intussen vernomen dat dit binnenkort (?) in orde komt. De mede-eigenaars worden dan onmiddellijk op de hoogte gebracht.

16 aug. 2020: Zondag! 10 uur: Oswald staat klaar om met zijn echtgenote een fietstocht te maken. Bij het binnengaan van de fietsenberging (26/30) merkt hij een alarm op het controlepaneel van de vuilwaterpompen.  Een reset van de pompen en een omschakeling naar manueel lossen het probleem niet op. Omdat het waterpeil in de vuilwaterput te hoog is, ontstaan er lekken op sommige plaatsen in de ondegrondse parking (bij autostaanplaats 81 en in de fietsenberging 26/30). Samen met Guy wordt het zware deksel van de vuilwaterput opengelegd. Nadat de vlotters van de dompelpompen worden vrijgemaakt van aangeklonterde resten van waspoeders, kunnen rond 11u30 de pompen weer in werking gesteld worden. Een besparing van enkele honderden euro's, gezien de firma Grundfos niet moest tussenkomen!

Wij doen nogmaals een dringende oproep om enkel vloeibare wasmiddelen te bebruiken.

Bij de vuilwaterput - 16 aug 2020

15 aug. 2020: Hemelvaartdag! Oswald ontdoet de rioolrooster aan de inrijpoort van de ondegrondse parking van afgevallen bladeren. Resultaat: een volle emmer! De dag daarop barst er een hevige regenbui los. Gelukkig was het rooster vrijgemaakt. Na de stortbui van 15 aug. stellen wij opnieuw vast dat er een waterlek is in de ondergrondse doorgang naar gebouw 28. Guy stuurt een mail naar de firma Besix die op 28 april injecteringswerkzaamheden heeft uitgevoerd. Zie bericht van 21 april hieronder.

14 aug. 2020: Een kapot deurslot van ingang 20 wordt door Oswald gedemonteerd en hersteld. Zie foto 1.  Hij moet het nog eens herstellen op 28 aug.

14 aug. 2020: Herhaaldelijk wordt vastgesteld dat in een bepaald gedeelte van de residentie de regels inzake afvalberging niet worden gerespecteerd. Zie foto's 2 en 3. Daarom besluit de syndicus, in samenspraak met de RME  de containers voor restafval van dit gedeelte om hygiënische redenen tijdelijk bovengronds onder het afdak onder te brengen. De bewoners worden door de syndicus op de hoogte gebracht. De containers worden door Oswald grondig gereinigd en de maden in het afvallokaal worden verwijderd.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

4 aug. 2020: De firma S-Air  ◄Klik op de link! doet het periodiek onderhoud van de RWA-installatie (rook- en warmte-afvoer van de garages. Guy en Oswald zijn hierbij aanwezig.

3 aug 2020: De mede-eigenaars ontvangen een flash-bericht over de (verlaagde) tussentijdse opvraging.

30 juli 2020: In het (voorjaars)onderhoud van het groendak heeft de firma Ecoworks  ◄Klik op de link! op residentie MP1 vastgesteld dat er een stuk groendak is losgekomen (vermoedelijk ingevolge stormweer van vorige winter). Om dit te op te lossen hebben ze een vervolgbezoek voorzien. Dit is uitgevoerd per 30 juni j.l.. Guy en Oswald zijn hierbij aanwezig.

21 juli 2020: Opnieuw alarm van de vuilwaterpompen op het controlepaneel in de fietsberging 26/30. Oswald heeft de pompen overgeschakeld van automatisch naar manueel. Hierdoor hebben beide pompen extra gepompt. Naderhand heeft hij de pompen "ge-reset” en lijkt alles opnieuw normaal.Een paar dagen nadien hebben we vastgesteld dat er in één van de onderliggende garages ingevolge deze verstopping opnieuw vuilwater is binnengelopen.Oswald en Guy hebben binnengelopen water opgekuist.

13 juli 2020:  De villa Meulewaterhof staat "te koop" ◄Klik op de link!

13 juli 2020: Alle items in verband met corona worden verplaatst naar de corona-pagina ◄Klik op de link!

13 juli 2020: Alle items in verband met park en tuin worden verplaatst naar de pagina "De parktuin" ◄Klik op de link!

6 juli 2020: Hernieuwde oproep van Ivago: ◄Klik op de link!

 

 

Werp geen plastieken handschoenen in de PMD-zak, werp ook geen mondmaskers en papieren zakdoekjes bij het papier, maar doe ze (in een goed afgesloten zak) bij het restafval.

De avalintercommunale  vraagt mensen om niet langer gebruikte plastic handschoenen in pmd-zak te gooien. "We maken ons vooral zorgen over de mensen die het afval sorteren. Plastic handschoenen zijn sowieso restafval."

 

 

30 juni 2020: Op het dak van MPI is de beschermingskap die geplaatst is over de buis van de ventilatie (ter bescherming van het inpikken van vogels) en die is vastgemaakt met plastic kabelbinders losgekomen. Deze wordt door Oswald opnieuw vastgemaakt met een stevige spanband. 

De afgelopen weken heeft Oswald de afvoeren van de dampkappen op de daken gecontroleerd. Bepaalde afvoeren zitten verstopt en dienden gereinigd te worden. Bij verstopping bestaat de kans dat er water via de buizen binnenloopt in de dampkap van het privatieve kavel (heeft zich een aantal maanden geleden voorgedaan in één van de appartementen in Meulewaterbos).

24 juni 2020: Tweede controle door de rekeningencommissarissen ◄Klik op de link! ten kantore van de syndicus. Ter voorbereiding worden volgende documenten opgevraagd: proef- en saldibalans, afdruk aankoopfacturen, détail facturen. Het verslag verschijnt in onze nieuwsbrief Nr 5, die gepland is rond 15 september, vóór de algemene vergadering.

22 juni 2020: De betonnen parkeerbol op de buitenesplanade wordt vervangen. Er was schade aangericht bij een interventie van de brandweer.

16 juni 2020: Oswald stelt een defect vast aan de afvallift. Het betreft een onstabiele liftdeur door het ontbreken van een steun. Hij kan dit zelf hertstellen.

15 juni 2020: Na de vaststelling dat het postpunt bij Delhaize gesloten wordt, neemt Tina Vanderheyden (lid van de RME) contact met Bpost, dat de sluiting bevestigt. Tina laat aan Bpost weten deze beslissing te betreuren, gezien de vele, meestal bejaarde bewoners van onze site en de omgeving. Het dichtsbijzijnde postpunt is Press Shop, Evergemsesteenweg 162

13 juni 2020: Onze nieuwsbrief Nr 4 ◄Klik op de link! wordt via e-mail gestuurd naar alle mede-eigenaars. Uit de inhoud: Korte mededelingen - Waaruit bestaat het Meulewater-complex? -   Tussentijds verslag van de RME, deel 3, tot 31 mei 2020 -   De VME in een notendop -   Oproep.

8 juni 2020: De omheining langs de Botestraat nadert de eindafwerking. Het kleine hekje werd reeds geplaatst. Momenteel is er nog een voorlopig slot, maar er wordt binnenkort een  nieuw slot geplaatst, zodat de bewoners langs dit hekje binnen en buiten kunnen. Via de syndicus vernemen wij dat Oryx het sleutelplan opgevraagd heeft om het juiste slot te kunnen bestellen.  Er zal op toegezien worden dat het hekje steeds op slot is.

30 mei 2020: De RME heeft een 50 meter lange waterslang aangekocht. Oswald zorgt ervoor dat de plantjes die "droog" staan, water krijgen.

28 mei 2020: De firma BTV ◄Klik op de link! voert een controle uit van de personenliften en de afvallift. Oswald is erbij aanwezig. ME-Technics doet het onderhoud van de luchtfilters in verscheidene appartementen. Samen met Oswald en de syndicus worden de meterstanden elektriciteit en water opgenomen.

28 mei 2020: Grundfos ◄Klik op de link! voert het onderhoud uit van de vuilwaterpompen en van de pompen van de overloopvijver. Deze pompen stuwen het overtollig water naar de riolering. Tegelijkertijd reinigt AquaJet ◄Klik op de link! de vuilwaterput en de citernes van de overloopvijver zodat Grundfos de pompen opnieuw kan plaatsen in de gereinigde putten. In een van de putten werd bouwafval (bekistingsmateriaal) aangetroffen. Vroeger werd ook al een houten balk gevonden in een put. Bij al deze activiteiten zijn Oswald en Guy aanwezig.

27 mei 2020: De trimestriële vergadering van de RME, samen met de syndicus, die gepland was op 1 april en niet kon doorgaan wegens de maatregelen omtrent de corona-crisis, werd gehouden op 27 mei. Op de agenda o.m.: dading  ◄Klik op de link!  met Oryx, procedure laattijdige betaling van de bijdragen, noodtelefoons in de liften en meerdere aandachtspunten.

14 mei 2020: Aclagro verwijdert de omheiningen rond de villa. Het betreft zowel de omheiningen langs de kant van de Botestraat, als de omheiningen langs de gracht en de binnenomheining grenzend aan het park. Noch de syndicus, noch de VME, noch de RME worden hiervan op de hoogte gesteld.

De laatste mededeling op de website van Oryx dateert van 7 oktober 2015!  http://www.meulewater.be/meulewater/nieuws   ◄Klik op de link!    

AntoniusRED/Aclagro/Oryx laat het volgende weten:

U zal begrijpen dat het voor ons natuurlijk onmogelijk is de nieuwe afsluiting te plaatsen zonder de werfinrichting te verwijderen.

De planning voor de verdere aanleg van de omgeving rond het Meulewaterhof is als volgt:

-          Gisterennamiddag (donderdag 14 mei) werd de werfinrichting verwijderd.

-          Vandaag (vrijdag 15 mei) is de aannemer omgevingsaanleg voorzien te starten (zou reeds bezig moeten zijn). Dit werd op zaterdag 16 mei gedaan.

-          Vanaf aanstaande maandag zal de firma Segaf de nieuwe afsluiting komen plaatsen. Dinsdag was de omheining afgewerkt (20 cm lager en géén prikkeldraad bovenaan).Tussen de villa en het park komt enkel een afscheiding met struiken.

Ik denk dat ik mag zeggen dat alles zeer kort op elkander volgt. Of het nodig was dit te gaan communiceren vind ik persoonlijk niet…. (sic)

11 mei 2020: Oswald heeft de verluchtingsroosters in de ondergrondse parking verfraaid. Zie foto's hieronder.

5 mei 2020: Vanaf 7u30 start de firma Eco Works ◄Klik op de link! met het jaarlijks onderhoud van de groendaken (penthouses). Oswald en Guy zijn aanwezig o.m. voor het openen van de rookluikkoepels, zodat de werklui toegang hebben tot de daken.

4 mei 2020: De firma Maldex ◄Klik op de link! voert het onderhoud uit van de inrijpoort van de ondergrondse parking. Tuinen Mortier legt de graspartij ter hoogte van MP2 (kant van de grote vijver) opnieuw aan. Aqua Jet Vlerick ◄Klik op de link! doet het contractueel onderhoud van 4 septische putten en 2 vetputten.

29 apr 2020: Zoals eerder aangekondigd komt de firma Grundfos ◄Klik op de link! de pompen voor schoon water onderhouden. Er worden  problemen vastgesteld met o.m. het expansievat van de drukverhogongspompen van het stadswater en de droogloop van de pompen voor bluswater.

24 apr 2020: De rekeningencommissarissen hebben de facturen voor elektriciteitsverbruik (Engie-Electrabel) van de gemene delen voor de verschillende entiteiten (MWBos, MWHeide, winkels, MPI en MPII, parkeergarages) onderzocht. Gezien de huidige tendens tot tariefverlaging werd aan de syndicus gevraagd een prijsofferte op te vragen bij diverse leveranciers.

Elektriciteitsverbruik 2018-2019      
MP1 € 1 527,44 5125kWh  
MP2 € 1 799,86 6158kWh  
MWHeide € 2 403,24 8386kWh  
MWBos + Winkels € 2 408,64 8400kWh  
PARKING € 6 767,18 13759kWh 14660kWh
    piek dal

Intussen is een voordeliger offerte binnengekomen bij de syndicus.  Na overleg met de RME wordt overgestapt naar de nieuwe leverancier. Het betreft de firma https://www.elindus.be/ ◄Klik op de link! . Wij gaan een variabel contract aan op jaarbasis, wat een besparing oplevert van 840 €.

Ook de facturen voor de noodtelefoons in de liften worden onder de loupe gehouden. Er zijn vragen over de afrekeningen. Bij navraag door de syndicus blijkt dat het huidig contract met Proximus duur uitvalt. Er zijn slechts 3 aansluitingen voor 7 liften. De RME bestudeert samen met de syndicus of het plaatsen van een Simbox (GSM-module) in elke lift haalbaar is. Dit zal voorgelegd worden aan de AV.

21 apr 2020: Via de syndicus komt er een klacht over een grondmarkering ter hoogte van Apotheek Coop, waardoor de bewoners blok 16 niet kunnen verlaten en hun brievenbus niet kunnen ledigen door buiten wachtende klanten. Oswald neemt contact met de verantwoordelijke van de apotheek, waarna de markering wordt verwijderd.

21 apr 2020: De firma Besix zal op 28 april injecteringswerkzaamheden uitvoeren om de vochtproblemen te verhelpen in de parkeergarage (doorgang 28-30 en garaga 103). Hopelijk ditmaal met positief resultaat. Mogelijks worden deze problemen mede veroorzaakt door ophoping van bladeren en restafval in de afvoerroosters op de esplanade. Oswald heeft de rioleringen op de kleine esplanade (achter bloemenwinkel en MP2) en de grote esplanade (vanaf inrit garage tot blok 16) geopend en heel wat vuil (bladeren, cement en aarde) verwijderd. Zie foto 1. Intussen werden de injecteringswerkzaamheden beëindigd. Zie foto's 2 en 3.

19 apr 2020: de inrijpoort van de parkeergarage, het kleine poortje en de trappen worden (binnen en  buiten) grondig gereinigd door Oswald. Tevens worden de cylinders van de sloten gesmeerd.

11 apr 2020: Zaterdag zijn en terug grote problemen met de vuilwaterpompen, die in alarm gingen.Gelukkig heeft een voorbijganger, die passeerde ter hoogte van de fietsbergruimte gebouw 26, het alarm gehoord en de goede reactie gehad om Oswald te contacteren. Hij heeft in de schakelkast de werking van de pompen kunnen switchen van automatisch naar manueel om deze dan een tijdje te laten draaien. Zodoende is vermeden dat de afvoerbuizen zijn overgelopen. Nadien heeft hij de pompen opnieuw in automatische stand laten functioneren en tevens alle alarmcentrales in de inkomhallen gereset. Er wordt een bericht gehangen aan de desbetreffende fietsberging. De syndicus neemt contact met de firma Grundfos die het onderhoud van de pompen uitvoert. Op 29 april komt de firma Grundfos het onderhoud uitvoeren van de pompen voor schoon water. De vuilwaterpompen komen op 28 mei aan de beurt.

8 apr 2020: Er wordt een fiets gegooid over de omheining van de parking van Delhaize, voorbij de apotheker. Gelukkig is er geen schade aan de afsluiting. Oswald heeft de fiets verwijderd.

31 mrt 2020: Dadingsovereenkomst  Meulewater VME/Oryx-Aclagro: ◄Klik op de link! Via onze raadsman ontvangen wij alle gevraagde attesten op één na, met name dat van de algemene elektriciteitskeuring van de totale elektrische installatie. De RME is van oordeel dat zonder dit attest er geen sprake kan zijn van een dadingsovereenkomst. De RME  beraadt zich over de verdere aanpak. Wij houden u via onze nieuwsbrieven op de hoogte.

30 mrt 2020: Dank zij de tussenkomst van Oswald bij de zaakvoerder van Delhaize wordt bekomen dat aan de zijkant van het park tussen de parking en onze afsluiting het zwerfvuil opgeruimd wordt.   

17 mrt 2020: Om 7 u 's morgens. is er een kortsluiting, waarschijnlijk door vocht, in de RWA-installatie (rook- en warmte-afvoer) van de parking. Oswald heeft dit na veel opzoekingswerk kunnen verhelpen. Op zaterdag 21 maart iss er alarm van de vuilwaterpomp en gaat de sirene af in het fietslokaal 26/30. Oswald heeft een reset gedaan. Het probleem is opgelost. Hopelijk blijft het zo.

15 mrt 2020: Onze derde nieuwsbrief    ◄Klik op de link!   wordt verspreid onder alle mede-eigenaars, via e-mail. Onze nieuwsbrieven zijn uitsluitend bestemd voor de eigenaars. Het staat hen vrij hieruit te communiceren naar de huurders.

13 mrt 2020: Alle nieuw geleverde naamplaatjes worden door Oswald geplaatst. Er ontbreken nog twee naamplaatjes. Wij streven naar esthetische uniformiteit zowel voor de brievenbussen als voor de inkomhallen en de bellen.

19 feb 2020: Overleg (9u30 - 12u) tussen RME Meulewater, onze raadsman en Aclagro/Oryx aangaande dadingsovereenkomst. ◄Klik op de link! De evolutie van het dossier kunt u volgen op de desbetreffende pagina.

16/17 feb 2020: Oswald verwijdert heel wat plastiek bekers, flessen, karton en andere rommel uit de vijver, afkomstig van de werf 't Kasteelke. Hij vraagt aan Oryx erop toe te zien dat de bouwwerf netjes gehouden wordt. Aclagro heeft op 18 maart de werf opgekuist. De bewoners met zicht op 't Kasteelke kijken al 3 jaar op wat meer een stort lijkt dan een werf.

14 feb 2020: Na een voorafgaande bijeenkomst van  de rekeningencommissarissen  ◄Klik op de link!  op 6 feb 2020, volgt op 14 feb 2020 (10u30 - 12u) een controle ten kantore van de syndicus. De controle is in de beste omstandigheden verlopen. De syndicus heeft zijn volle medewerking verleend en al onze vragen beantwoord. Er zijn geen noemenswaardige problemen. Wij hebben hierover bericht in onze derde nieuwsbrief.

11 feb 2020: De brochure  "Leefregels"  ◄Klik op de link!    wodt verdeeld in alle brievenbussen van de residentie. Tot onze spijt hebben wij  vastgesteld dat enkele bewoners de brochure in de inkomhal op de grond hebben geworpen. Betreurenswaardige attitude!

  24 jan 2020: Verhoogde kwartaalbijdrage: een extra editie van onze nieuwsbrief wordt op 23 januari 2020 verstuurd naar alle eigenaars. 

15 jan 2020: 's avonds worden 3 jonge skaters aangetroffen in de ondergrondse parking! Blijkbaar zijn ze daar niet voor de eerste keer, want ze weten perfect op welke knop ze moeten duwen om de garagepoort te openen… Het risico op beschadiging van geparkeerde auto’s is reëel. En ze zouden ook op andere gedachten kunnen komen… Bewoners, wees aub opmerkzaam bij het binnenrijden.

15 jan 2020: Bijeenkomst van de Raad van mede-eigenaars (RME). Op de agenda o.m. volgende punten: voorbereiding overleg met Aclagro/Oryx over nog op te lossen problemen van de gemeenschappelijke delen, doorlichting van de onderhoudscontracten, opvragen van offertes, planning tuinonderhoud (snoeien en herbeplanten), procedure invordering achterstallige bijdragen, schilderen van betongedeelten van de voorgevel aan de parking van Delhaize. Meer hierover in onze nieuwsbrieven.

 

naar startpagina